Η πολιτιστική κληρονομιά σε εξελισσόμενες ένοπλες συγκρούσεις: Λάφυρο ή εργαλείο;

Η πολιτιστική κληρονομιά σε εξελισσόμενες ένοπλες συγκρούσεις: Λάφυρο ή εργαλείο;

Από την αλλαγή της χιλιετίας και έκτοτε σε ένοπλες συγκρούσεις και πολιτικές αναταραχές, η πολιτιστική κληρονομιά στοχοποιείται όλο και περισσότερο. Έχει λεηλατηθεί ή καταστραφεί σκόπιμα, για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο ή να επηρεάσει την ταυτότητα …

Η πολιτιστική κληρονομιά σε εξελισσόμενες ένοπλες συγκρούσεις: Λάφυρο ή εργαλείο; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ