Το μουσείο ως μέλος κοινοτικών συστημάτων υγείας

Σε χώρες όπως η Αγγλία ή ο Καναδάς, τα μουσεία έχουν ήδη ξεκινήσει να συνάπτουν μόνιμες συνεργασίες με φορείς υγείας. Τα προγράμματα που σχεδιάζονται, απευθύνονται είτε σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους που έχουν διαγνωστεί με κάποια ασθένεια …

Το μουσείο ως μέλος κοινοτικών συστημάτων υγείας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ