Η πολιτική δυναμική της επιμέλειας

Η πολιτική δυναμική της επιμέλειας

Ο ρόλος του επιμελητή έχει υποστεί βαθιές αλλαγές στην πάροδο των χρόνων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει έναν αυξανόμενο αριθμό επιμελητών να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για πολιτικούς σκοπούς, με στόχο την αλλαγή των κοινωνικών …

Η πολιτική δυναμική της επιμέλειας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ