Αισθητηριακή ευαισθησία και προσβασιμότητα στα μουσεία

Αισθητηριακή ευαισθησία και προσβασιμότητα στα μουσεία

Πολλά μουσεία έχουν καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση των επιλογών προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προγραμμάτων για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πιο φιλικής προς τις αισθήσεις εμπειρία. Προσβασιμότητα στα μουσεία …

Αισθητηριακή ευαισθησία και προσβασιμότητα στα μουσεία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ