Το Instagram ως εκθεσιακός χώρος και τα selfie μουσεία

Το Instagram ως εκθεσιακός χώρος και τα selfie μουσεία

Το Instagram έχει καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη σύνδεση των μουσείων με το νεανικό κυρίως κοινό. Ωστόσο, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί σε εκθέσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το Instagram ή σε αυτές που …

Το Instagram ως εκθεσιακός χώρος και τα selfie μουσεία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ