Ο ρόλος των μουσείων στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο ρόλος των μουσείων στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η βιωσιμότητα είναι μια έννοια που έχει καταστεί συνώνυμη με τη δραστηριότητα πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών τα τελευταία χρόνια. Σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι πολιτιστικοί, όπως τα μουσεία, οι γκαλερί κλπ. Ποιος είναι ο ρόλος …

Ο ρόλος των μουσείων στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ