Αν κλέψεις το παρελθόν μιας χώρας, τότε κλέβεις και το μέλλον της

Αν κλέψεις το παρελθόν μιας χώρας, τότε κλέβεις και το μέλλον της

Τα μουσεία σε όλο τον κόσμο εξετάζουν με κριτική ματιά τις συλλογές τους, τόσο τα αντικείμενα που εκτίθενται όσο και αμέτρητα άλλα που φυλάσσονται στις αποθήκες τους, με σκοπό να τα επιστρέψουν στους τόπους προέλευσής …

Αν κλέψεις το παρελθόν μιας χώρας, τότε κλέβεις και το μέλλον της ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ