Μουσειοσκευή: Μια βαλίτσα γεμάτη πολιτισμό ταξιδεύει

Μουσειοσκευή: Μια βαλίτσα γεμάτη πολιτισμό ταξιδεύει

Καθώς τα μουσεία ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, αναζητούν τρόπους να προσεγγίσουν διευρυμένες ομάδες κοινού. Ένας από αυτούς είναι μέσα από το σχεδιασμό μουσειοσκευής ή μουσειοβαλίτσας. Τι είναι η μουσειοσκευή ή …

Μουσειοσκευή: Μια βαλίτσα γεμάτη πολιτισμό ταξιδεύει ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ