Ο Museum Futurist και η τέχνη της πρόβλεψης

Ο Museum Futurist και η τέχνη της πρόβλεψης

Νέοι επαγγελματικοί τίτλοι αναδύονται συνεχώς, των οποίων ο ρόλος δεν είναι πάντα ξεκάθαρος. Ενώ απασχολούνται στον πολιτιστικό κλάδο, οι αρμοδιότητές τους δε βρίσκουν εφαρμογή σε έναν μόνο τομέα. Ένας από αυτούς είναι ο Museum Futurist …

Ο Museum Futurist και η τέχνη της πρόβλεψης ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ