Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και η επιμέλειά της

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και η επιμέλειά της

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά χαρακτηρίζεται ως «οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί με ανθρώπινη τέχνη και δεξιοτεχνία», ενώ εκφράζεται μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συλλέγεται σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των χειρόγραφων σημειώσεων, των φωτογραφιών και προφορικών αφηγήσεων, και είναι εξίσου ουσιαστική …

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και η επιμέλειά της ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ