Πειραματική μουσειολογία: Eπεκτείνοντας τα όρια της τέχνης και τεχνολογίας

Πειραματική μουσειολογία: Eπεκτείνοντας τα όρια της τέχνης και τεχνολογίας

Ζητάμε μια πειραματική μουσειολογία, στην οποία ως επαγγελματίες του πολιτισμού, θα εφαρμόζουμε διεπιστημονικές πρακτικές. Έτσι, θα είμαστε σε θέση να χειριζόμαστε καλύτερα τα ιδιαίτερα διλήμματα που αντιμετωπίζουν τα μουσεία στην εξισορρόπηση, για παράδειγμα, των διαστάσεων …

Πειραματική μουσειολογία: Eπεκτείνοντας τα όρια της τέχνης και τεχνολογίας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ