Επιχειρηματικό μουσείο και museopreneur

Επιχειρηματικό μουσείο και museopreneur

Τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να εφαρμόσουν επιχειρηματικές πρακτικές για να ενθαρρύνουν την έρευνα, να προωθήσουν την καινοτομία και να μετατραπούν σε σύγχρονους οργανισμούς που είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τις σημερινές τεράστιες ευκαιρίες. …

Επιχειρηματικό μουσείο και museopreneur ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ