Ηγέτες μουσείων: Ανατρέποντας τα δεδομένα γύρω από το ρόλο τους

Ηγέτες μουσείων: Ανατρέποντας τα δεδομένα γύρω από το ρόλο τους

Τα επιτυχημένα μουσεία δίνουν έμφαση στη συνεκτική ηγεσία και στον προγραμματισμό με επίκεντρο τον επισκέπτη. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες οικοδομούν εμπιστοσύνη, ενθαρρύνουν τα επιτεύγματα και αμφισβητούν τις παραδοχές- θέτουν την επιτυχία του οργανισμού πάνω από το προσωπικό …

Ηγέτες μουσείων: Ανατρέποντας τα δεδομένα γύρω από το ρόλο τους ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ