Από τη σωματοποίηση της μουσειακής εμπειρίας στο Internet of Senses

Από τη σωματοποίηση της μουσειακής εμπειρίας στο Internet of Senses

Το πολιτιστικό τοπίο αλλάζει με την εμφάνιση των νέων καταναλωτών, οι οποίοι αποτελούνται κυρίως από άτομα της γενιάς X και Y και αναζητούν πολυαισθητηριακές καλλιτεχνικές δραστηριότητες που θα τους προσφέρουν κάθε φορά κάτι νέο και …

Από τη σωματοποίηση της μουσειακής εμπειρίας στο Internet of Senses ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ