Το πλαίσιο γύρω από την επιμελητική συγγραφή και έρευνα

Το πλαίσιο γύρω από την επιμελητική συγγραφή και έρευνα

Έρευνα και συγγραφή Η φροντίδα της συλλογής, μιας έκθεσης ή εγκατάστασης συχνά εξαρτώνται από τον διαθέσιμο χρόνο που καθορίζεται από τον οργανισμό. Εάν δεν έχουν θεσπίσει πολιτικές που να προβλέπουν τις διαδικασίες αυτές, οι επιμελητές …

Το πλαίσιο γύρω από την επιμελητική συγγραφή και έρευνα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ