Χορηγίες μουσείων: Βρίσκοντας τους ιδανικούς συνεργάτες για τις δράσεις σας

Χορηγίες μουσείων: Βρίσκοντας τους ιδανικούς συνεργάτες για τις δράσεις σας

Η εύρεση των κατάλληλων χορηγών, αλλά και η ικανοποίηση των στόχων τους στο πλαίσιο μιας συνεργασίας, συχνά προβληματίζει τα μουσεία. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική ενίσχυση των δράσεων των ιδρυμάτων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη …

Χορηγίες μουσείων: Βρίσκοντας τους ιδανικούς συνεργάτες για τις δράσεις σας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ