Πώς να σχεδιάσετε και να οργανώσετε μια υπαίθρια έκθεση

Πώς να σχεδιάσετε και να οργανώσετε μια υπαίθρια έκθεση

Οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις κάθε είδους, τόσο οι υπαίθριες όσο και οι εσωτερικές, επιδιώκουν να μεταφέρουν το κοινό σε ένα καθηλωτικό περιβάλλον μέσω μοναδικών αντικειμένων και στοιχείων αφήγησης. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, …

Πώς να σχεδιάσετε και να οργανώσετε μια υπαίθρια έκθεση ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ