Η εκθεσιακή διαχείριση του τραύματος

Η εκθεσιακή διαχείριση του τραύματος

Η διαδικασία συλλογής και επιμέλειας σύγχρονων τραυματικών γεγονότων περιλαμβάνει αποφάσεις για τη διαχείριση της εμπειρίας, της γνώσης και των ανθρώπινων ιστοριών. Ως εκ τούτου, μπορεί να εισέλθει σε περίπλοκο ηθικό έδαφος, επηρεάζοντας την εργασία του …

Η εκθεσιακή διαχείριση του τραύματος ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ