Από Στόμα σε Στόμα: Διαφυλάσσοντας τις προφορικές μαρτυρίες

Από Στόμα σε Στόμα: Διαφυλάσσοντας τις προφορικές μαρτυρίες

Οι προφορικές ιστορίες αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που διαβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Η διατήρηση και διαφύλαξη αυτών των θησαυρών αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε έναν κόσμο, όπου η ποικιλομορφία και …

Από Στόμα σε Στόμα: Διαφυλάσσοντας τις προφορικές μαρτυρίες ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ