Μιλώντας για προθήκες και προστασία των εκθεμάτων

Μιλώντας για προθήκες και προστασία των εκθεμάτων

Οι εκθεσιακές προθήκες πρέπει να παρέχουν τις πιο κατάλληλες λύσεις για τη σωστή συντήρηση και προστασία των αντικειμένων. Ωστόσο, απαιτείται μεγάλη προσοχή, ώστε κάθε θήκη να είναι όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη, χωρίς ορατά εξαρτήματα …

Μιλώντας για προθήκες και προστασία των εκθεμάτων ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ