Τα μουσεία ως μοχλός αστικής ανάπλασης και νεωτερικότητας

Τα μουσεία ως μοχλός αστικής ανάπλασης και νεωτερικότητας

Η αστική νεωτερικότητα, η πολιτιστική καινοτομία και τα μουσεία διαπλέκονται όλο και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες. Το μουσείο δεν είναι πλέον μόνο ένας χώρος για να θαυμάζει κανείς την τέχνη, αλλά περιβάλλον εξερεύνησης νέων πολιτισμών …

Τα μουσεία ως μοχλός αστικής ανάπλασης και νεωτερικότητας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ