Πολιτική

Μπορούν τα μουσεία να παραμένουν ουδέτερα σε έναν πολιτικά ασταθή κόσμο;

Μπορούν τα μουσεία να παραμένουν ουδέτερα σε έναν πολιτικά ασταθή κόσμο;

Οι επιμελητές και διευθυντές μπορούν να κάνουν σημαντικές πολιτικές κινήσεις, αλλά χρειάζονται γενναία συμβούλια και κυβερνήσεις για να τους υποστηρίξουν. Πώς μπορούν τα μουσεία να προσφέρουν πολιτιστική ηγεσία με πολιτικό σθένος στον σημερινό όλο και …

Μπορούν τα μουσεία να παραμένουν ουδέτερα σε έναν πολιτικά ασταθή κόσμο; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η πολιτική δυναμική της επιμέλειας

Η πολιτική δυναμική της επιμέλειας

Ο ρόλος του επιμελητή έχει υποστεί βαθιές αλλαγές στην πάροδο των χρόνων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει έναν αυξανόμενο αριθμό επιμελητών να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για πολιτικούς σκοπούς, με στόχο την αλλαγή των κοινωνικών …

Η πολιτική δυναμική της επιμέλειας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Scroll to Top