Ποιοτική έρευνα με ανάμειξη του κοινού: Οι νεότερες μέθοδοι και τάσεις

Ποιοτική έρευνα με ανάμειξη του κοινού: Οι νεότερες μέθοδοι και τάσεις

Αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στους επαγγελματίες του πολιτιστικού κλάδου και στην καθημερινή τους πρακτική, αυτό είναι η μελέτη. Από τη δημιουργία μιας έκθεσης μέχρι τον σχεδιασμό μιας εφαρμογής ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αφιερώνεται πολύς …

Ποιοτική έρευνα με ανάμειξη του κοινού: Οι νεότερες μέθοδοι και τάσεις ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ