Περιοδεύουσες εκθέσεις: Ένας πρακτικός οδηγός για επιμελητές

Οι περιοδεύουσες εκθέσεις συχνά δημιουργούν ανασφάλεια στους επιμελητές. Ο προσεκτικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση των προκλήσεων καθιστούν δυνατή την εύρυθμη διεξαγωγή αυτού του εγχειρήματος. Οι ευθύνες για την οργάνωση εκθέσεων περιοδείας καθορίζονται διαφορετικά για κάθε …

Περιοδεύουσες εκθέσεις: Ένας πρακτικός οδηγός για επιμελητές ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ