Νευροδιαφορετικότητα: Δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες εργασίας και επίσκεψης

Νευροδιαφορετικότητα: Δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες εργασίας και επίσκεψης

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της νευροδιαφορετικότητας, τα μουσεία μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης για τα νευροδιαφορετικά άτομα,  ενισχύοντας παράλληλα την προσβασιμότητα για το κοινό. Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μουσείων και την προσέγγιση …

Νευροδιαφορετικότητα: Δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες εργασίας και επίσκεψης ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ