Το έργο των μουσειοπαιδαγωγών και η σημασία της τεχνολογίας

Το έργο των μουσειοπαιδαγωγών και η σημασία της τεχνολογίας

Σε ένα τοπίο που αλλάζει αμετάκλητα από τις δυνάμεις της ψηφιακής καινοτομίας, οι μουσειοπαιδαγωγοί πρέπει να επανεξετάσουν τον ρόλο, την αποτελεσματικότητα και τη μορφή της εκπαιδευτικής προβολής. Μέχρι στιγμής, ομάδες συντονιστών, εκπαιδευτικών και διευθυντών έχουν …

Το έργο των μουσειοπαιδαγωγών και η σημασία της τεχνολογίας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ