Δημιουργώντας ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για εφήβους

Δημιουργώντας ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για εφήβους

Δημιουργώντας εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλης διάρκειας τα μουσεία προσφέρουν στους εφήβους εκπαίδευση, δικτύωση και οικοδόμηση καριέρας. Παράλληλα τα ίδια βρίσκουν νέους τρόπους σύνδεσης και συμμετοχής. Οι περισσότεροι, που έχουμε υπάρξει επισκέπτες μουσείων στα σχολικά χρόνια, δύσκολα …

Δημιουργώντας ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για εφήβους ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ