Τα Μουσεία Πόλης γίνονται μουσεία των πολιτών

Τα Μουσεία Πόλης γίνονται μουσεία των πολιτών

Η πόλη αποτελεί ένα γόνιμο μέρος συνεργασίας όπου τα Μουσεία Πόλης θα μπορούσαν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξής της, προσεγγίζοντας την τόσο ως τόπο συμμετοχής όσο και ως πηγή συναφή με τη σύγχρονη ζωή. …

Τα Μουσεία Πόλης γίνονται μουσεία των πολιτών ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ