Μείωση κινδύνου καταστροφών- τι ευθύνη φέρουν τα μουσεία;

Μείωση κινδύνου καταστροφών: τι ευθύνη φέρουν τα μουσεία

Η Μείωση Κινδύνου Καταστροφών (Disaster Risk Reduction) αποτελεί παγκόσμια συμφωνημένη πολιτική των Ηνωμένων Εθνών, που στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα μουσεία, από την πλευρά τους, μπορούν να …

Μείωση κινδύνου καταστροφών: τι ευθύνη φέρουν τα μουσεία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ