Η παγκόσμια κληρονομιά θρησκευτικού ενδιαφέροντος απειλείται

Η παγκόσμια κληρονομιά θρησκευτικού ενδιαφέροντος απειλείται

Το ζήτημα της προστασίας και διαχείρισης των σημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις σύγχρονες συζητήσεις. Στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο, που αντιμετωπίζει σοβαρές κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, η εξασφάλιση εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών και …

Η παγκόσμια κληρονομιά θρησκευτικού ενδιαφέροντος απειλείται ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ