Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων: Μια διαφορετική εμπειρία στο μουσείο

Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων: Μια διαφορετική εμπειρία στο μουσείο

Τα ιδρύματα που επιθυμούν να προσελκύουν νέο κοινό και να συνάπτουν πρωτοπόρες συνεργασίες, έχουν πολλές ευκαιρίες να το κάνουν. Μια από αυτές είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, που κάθε χρόνο δίνει τη δυνατότητα για πειραματισμό …

Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων: Μια διαφορετική εμπειρία στο μουσείο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ