Χρηματοδότηση για το μουσείο σας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Χρηματοδότηση για το μουσείο σας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Τα μουσεία και οι οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ και όχι απαραίτητα μόνο εκείνων, που έχουν ως επίκεντρο τον πολιτισμό. Η κατάθεση πρότασης, όμως, για συμμετοχή σε προγράμματα, …

Χρηματοδότηση για το μουσείο σας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ