Επιστήμη των πολιτών και τα πλεονεκτήματα για τα μουσεία

Επιστήμη των πολιτών και τα πλεονεκτήματα για τα μουσεία

Η μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα είναι η αντιμετώπιση του κατακλυσμού των πληροφοριών, που μπορούμε πλέον να συλλέξουμε για τον κόσμο γύρω μας. Η επιστήμη των πολιτών (citizen science) είναι μια αποτελεσματική πρακτική για τη συλλογή …

Επιστήμη των πολιτών και τα πλεονεκτήματα για τα μουσεία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ