4 λόγοι που τα μουσεία καλλιεργούν την ενσυναίσθηση

4 λόγοι που τα μουσεία καλλιεργούν την ενσυναίσθηση

Τα μουσεία αποτελούν ασφαλή μέρη για την εξερεύνηση διαφορετικών απόψεων, πολιτισμών και ιστοριών. Ο σεβασμός, όμως, στη διαφορετικότητα προϋποθέτει την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Μπορούν, λοιπόν, τα μουσεία να καταστούν λιγότερο αντικειμενοκεντρικά και περισσότερο ανθρωποκεντρικά; Τα …

4 λόγοι που τα μουσεία καλλιεργούν την ενσυναίσθηση ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ