Είναι οι εφαρμογές XR το μέλλον της μουσειακής εκπαίδευσης;

Είναι οι εφαρμογές XR το μέλλον της μουσειακής εκπαίδευσης;

Η μουσειακή εκπαίδευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων, καθώς και με τις τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση. Καθώς ενσωματώνονται ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση, η XR (extended reality) υπόσχεται αναβαθμισμένα μαθησιακά περιβάλλοντα. …

Είναι οι εφαρμογές XR το μέλλον της μουσειακής εκπαίδευσης; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ