Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ξεπερνώντας τα εμπόδια πρόσβασης στον πολιτισμό

Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ξεπερνώντας τα εμπόδια πρόσβασης στον πολιτισμό

Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού (Internet of Culture) ήρθε για να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε και αλληλεπιδρούμε με την πολιτιστική κληρονομιά. Τι σημαίνει ο όρος και πώς μπορούν τα μουσεία να το χρησιμοποιήσουν; …

Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ξεπερνώντας τα εμπόδια πρόσβασης στον πολιτισμό ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ