Από το χαρτί στην οθόνη: Καινοτομίες στην ανάλυση αρχειακού κειμένου

Από το χαρτί στην οθόνη: Καινοτομίες στην ανάλυση αρχειακού κειμένου

Η αναγνώριση και ανάλυση κειμένου, ο σημασιολογικός εμπλουτισμός κειμένου ή ο προσωπικός βοηθός έρευνας, προσφέρουν απίστευτες δυνατότητες ανάλυσης και ερμηνείας ιστορικών δεδομένων. Έτσι, οι ερευνητές έχουν πλέον στη διάθεσή τους μια σειρά από εργαλεία, που …

Από το χαρτί στην οθόνη: Καινοτομίες στην ανάλυση αρχειακού κειμένου ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ