Μετάφραση εκθεμάτων για μια πολύγλωσση κοινότητα

Δεδομένης της αμείωτης μετακίνησης πληθυσμών, υπάρχουν πολίτες που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική, όμως έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία. Πώς δεσμεύετε την κοινότητά σας και δημιουργείτε ουσιαστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες για αυτούς και τις οικογένειές τους; Θα μπορούσε η μετάφραση εκθεμάτων να είναι η λύση;

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές πόλεις, το μουσείο οφείλει να λάβει ως σημαντική παράμετρο της επισκεψιμότητάς του τη γλώσσα και τους φραγμούς που αυτή θέτει. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο έργο, αλλά δε χρειάζεται να είναι. Η τεχνογνωσία των γλωσσολόγων μας ενημερώνει σχετικά με το πώς να δημιουργήσουμε κείμενα, που στοχεύουν στη συμπερίληψη καθ’ όλη τη διάρκεια του «κύκλου ζωής» της μετάφρασης μιας έκθεσης.

Γιατί να μεταφραστούν εκθέματα σε άλλες γλώσσες;

Λόγω του αυξανόμενου ποσοστού των ανθρώπων που δεν μιλούν ελληνικά (καθόλου ή μιλούν ελάχιστα), είναι σαφές ότι μέλη της τοπικής κοινότητας ενός μουσείου δεν μπορούν να επωφεληθούν από το περιεχόμενο του. Εάν ένα μουσείο μπορεί να μεταφράσει περιεχόμενο στις γλώσσες της κοινότητάς του, σημαίνει ότι είναι ευπρόσδεκτοι και αυξάνει τη συνολική προσβασιμότητα. Υπάρχουν, επίσης, και άλλα οφέλη.

Πρόκειται, κυρίως, για αλλοδαπούς ενήλικες, που ενώ τα παιδιά τους μιλούν άπταιστα την ελληνική, οι ίδιοι έχουν ως μητρική, μια ξένη γλώσσα (π.χ. την αλβανική). Η ύπαρξη μεταφρασμένου υλικού μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τις επισκέψεις εκείνων με τα παιδιά τους.

Πώς να λάβετε αποφάσεις σχετικά με το εύρος της μετάφρασης του εκθέματος

Η επιλογή των εκθεμάτων που θα μεταφραστούν, και σε ποιες γλώσσες, μπορεί να είναι δύσκολη. Τα περισσότερα μουσεία έχουν περιορισμένους πόρους. Ως εκ τούτου, επικεντρώνονται σε ενέργειες που θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα επιτυγχάνουν τους στόχους.

Για όσους έχουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, αυτές οι προσπάθειες μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνουν ηχητικούς οδηγούς, βίντεο με φωνητικές εντολές και κωδικούς QR, που παρέχουν πληροφορίες σε διαφορετικές γλώσσες.

Άλλα εργαλεία μπορεί, ακόμα, να χρησιμοποιηθούν πέρα από το φυσικό χώρο του μουσείου, όπως φυλλάδια, ιστότοποι, εφαρμογές, διαφημιστικά κείμενα, κατάλογοι εκθέσεων, ομάδες εστίασης και άλλα. Ορισμένες βασικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν:

Κοινοτικές γλώσσες – Ένα μουσείο που βρίσκεται σε μια περιοχή με σημαντικό αλβανόφωνο πληθυσμό, για παράδειγμα, μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη αξία στην επιλογή της μετάφρασης των εκθεμάτων στα αλβανικά.

Πολιτιστική απήχηση της έκθεσης – Το κοινό της έκθεσης μπορεί, επίσης, να παίξει ρόλο στη γλωσσική απόφαση. Για παράδειγμα, μια έκθεση με γλυπτά από νεφρίτη από την Κίνα μπορεί να προσελκύσει τους κινεζόφωνους επισκέπτες.

Εκπαιδευτικός αντίκτυπος – Αν και, ιδανικά, όλα τα εκθέματα πρέπει να μεταφράζονται, ο προϋπολογισμός μπορεί να μην το επιτρέπει. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιλογή των πιο δημοφιλών εκθεμάτων προς μετάφραση, μπορεί να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό αντίκτυπο για τους περισσότερους επισκέπτες.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένες κοινότητες μπορεί να περιμένουν από εσάς να παράγετε αποκλειστικό υλικό για αυτές, όχι μόνο μετάφραση υπάρχοντος περιεχομένου. Για τη δημιουργία σχέσεων με αυτές τις ομάδες, τα μουσεία θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας περιεχομένου, που υπερβαίνει το ελληνικό κείμενο πηγής.

Πηγή: JACQUELINE BRANDWAYN / Unsplash

6 βέλτιστες πρακτικές για την ευθυγράμμιση της μετάφρασης με τους στόχους της έκθεσης

Μόλις καθοριστεί το εύρος της μετάφρασης της έκθεσης, ενδέχεται να προκύψουν πολλές προκλήσεις κατά την υλοποίηση μετάφρασης περιεχομένου μουσείου, όπως:

• Πολλαπλές επιλογές μετάφρασης για την ίδια λέξη
• Εξειδικευμένη ορολογία
• Περιορισμοί χώρου στο σχεδιασμό για την τοποθέτηση του μεταφρασμένου υλικού
• Γλώσσα χωρίς πλαίσιο
• Ενσωμάτωση φύλου στη μετάφραση

Ανεξάρτητα, όμως, από τις προκλήσεις, η επίτευξη μιας σωστής μετάφρασης εξαρτάται από τη στενή συνεργασία μεταξύ της ομάδας της έκθεσης και των γλωσσολόγων. Ακολουθούν έξι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία να λειτουργήσει ομαλά.

1. Συμπεριλάβετε τη μετάφραση νωρίς στο χρονοδιάγραμμα δημιουργίας της έκθεσης

Ιδανικά, η μετάφραση δε θα πρέπει να είναι μια εκ των υστέρων σκέψη, αλλά να περιλαμβάνεται στη διαδικασία δημιουργίας της έκθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο μεταφραστής μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της έκθεσης, το εμπορικό σήμα του μουσείου και το συνολικό σχέδιο.

2. Βοηθήστε τους γλωσσολόγους να αντιληφθούν το χωρικό και νοηματικό πλαίσιο των εκθεμάτων που θα μεταφραστούν

Τα εκθέματα αποτελούν εργαλεία της αφήγησης και τα κείμενα που τα συνοδεύουν εξυπηρετούν νοηματικά, συμπληρώνοντας το πλαίσιο. Συχνά, όμως, προκύπτουν λανθασμένες μεταφράσεις, όταν οι γλωσσολόγοι δε γνωρίζουν πώς μοιάζει ένα αντικείμενο ή πού θα βρίσκεται το κείμενο γύρω από το έκθεμα. Επομένως, χρειάζεται να παραδοθεί στους μεταφραστές αντίγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες ενός αντικειμένου.

Η θέση του εκθέματος μπορεί, επίσης, να επηρεάσει τη μετάφραση. Στην περίπτωση των ηχητικών οδηγών, για παράδειγμα, είναι σημαντικό οι μεταφραστές να κατανοούν τον χάρτη της έκθεσης και τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες θα μετακινηθούν στον χώρο.

3. Εξετάστε συλλογικά τις γλωσσικές προκλήσεις, με τον επιμελητή της έκθεσης

Η συνεργασία μεταξύ μεταφραστών και επιμελητών είναι απαραίτητη, για να εντοπιστούν και να ξεπεραστούν τυχόν γλωσσικές προκλήσεις. Ο αρμόδιος μεταφραστής θα πρέπει να αντιληφθεί το νόημα και τους εκθεσιακούς στόχους πίσω από τον υπομνηματισμό. Δεν είναι σπάνιο να χρησιμοποιείται ειδική ορολογία σε εκθέσεις, που επιτρέπει τη σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου και πλαισίου της.

4. Επικοινωνείτε συχνά κατά τη διαδικασία δημιουργίας της έκθεσης

Η συνεχής επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, που διασφαλίζουν τη συμμετοχή του κοινού. Επιτρέπει στους μεταφραστές να απαντούν σε προκλήσεις, να κάνουν ερωτήσεις, όπως απαιτείται, αποφεύγοντας σφάλματα.

5. Πραγματοποιήστε μια συγκριτική ανάγνωση πριν από την έναρξη της έκθεσης

Μια καλή πρακτική προς το τέλος της μεταφραστικής διαδικασίας είναι να κάνετε μια επαγγελματική συγκριτική ανάγνωση. Αυτό πρέπει να εκτελεστεί από έναν ξεχωριστό γλωσσολόγο, ο οποίος θα ελέγχει εάν τα κείμενα και στις δύο γλώσσες δημιουργούν παρόμοιες εμπειρίες εκθέσεων. Μια συγκριτική ανάγνωση διασφαλίζει, επίσης, ότι η ποιότητα της μετάφρασης είναι η καλύτερη δυνατή.

6. Επιλέξτε το μεταφραστικό σας γραφείο με σύνεση

Τέλος, η μετάφραση της έκθεσης είναι αδύνατη χωρίς τον κατάλληλο γλωσσικό συνεργάτη. Είναι σημαντικό να επιλέξετε κάποιον που ειδικεύεται στη μετάφραση με πολιτιστικές αποχρώσεις και που είναι σε θέση να σας βοηθήσει στη δημιουργία μιας αξιομνημόνευτης εμπειρίας επισκέπτη. Θα πρέπει πάντα να επιλέγετε επαγγελματικές υπηρεσίες γλωσσικών λύσεων, για να εξασφαλίσετε μετάφραση εκθεμάτων υψηλής ποιότητας.

Είναι σημαντικό για ένα πολιτιστικό ίδρυμα να κατανοήσει καλύτερα, να δεσμεύσει και να αυξήσει το κοινό του μέσω πολιτιστικών δυναμικών μεταφράσεων. Η μετάφραση εκθεμάτων είναι απαραίτητη για να πετύχει την πρόσβαση στο σύνολο της κοινότητας. Καθώς ενισχύετε τη συμμετοχή στο μουσείο σας, φροντίστε να ακολουθήσετε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές για να επιτύχετε.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top