Τα Μουσεία Πόλης γίνονται μουσεία των πολιτών

Η πόλη αποτελεί ένα γόνιμο μέρος συνεργασίας όπου τα Μουσεία Πόλης θα μπορούσαν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξής της, προσεγγίζοντας την τόσο ως τόπο συμμετοχής όσο και ως πηγή συναφή με τη σύγχρονη ζωή.

Η πόλη είναι η πιο περίπλοκη και μυστηριώδης από τις ανθρώπινες εφευρέσεις. Είναι τόσο διαφορετικές σε όλο τον κόσμο όσο και οι κοινωνίες που τις δημιούργησαν. Παρουσιάζουν αρμονία και είναι πλούσιες σε αντιφάσεις. Είναι ανθεκτικές και μερικές είναι στην πραγματικότητα πολύ αρχαίες.

Η πόλη δημιουργείται από εκατομμύρια ανεξάρτητες ενέργειες που έχουν τις δικές τους ιδέες και αναλαμβάνουν τη δική τους δράση. Όλα αυτά αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους. Αλλάζουν και εξελίσσονται συνεχώς. Εξίσου και τα επονομαζόμενα «Μουσεία Πόλης» τα οποία ουσιαστικά είναι φύλακες της ιστορίας και του πολιτισμού κάθε πόλης. Παρά το γεγονός πως στην Ελλάδα είναι λιγοστά, με την έρευνα, την επιμέλεια και την προβολή απεικονίζουν την ουσία του τόπου.

Εξετάζοντας τα μουσεία όχι μόνο ως επιμελητές αλλά και ως πολίτες προκύπτουν ερωτήματα όπως τι μπορεί να κάνει το μουσείο της πόλης ως μέρος της συνεχιζόμενης δημιουργικής αλλαγής που υφίσταται; Ποιά η συνάφεια του με τη σύγχρονη ζωή; Πώς μπορεί να ενώσει τις σχεδιαστικές επεμβάσεις ενός τόπου με τους ανθρώπους για να συνεισφέρει στη μορφή, την ταυτότητα και την ποιότητα μιας πόλης – όχι μόνο παρατηρώντας αλλά δρώντας ουσιαστικά;

Τα Μουσεία Πόλης διευρύνουν το ρόλο τους

Ο μεγάλος πληθυσμός μιας πόλης μπορεί να καταστήσει δύσκολο το να βρεθεί ένας κοινός τρόπος διαμόρφωσης της. Ωστόσο, μέσα από την κατανόηση, την ευαισθησία και τη συζήτηση, την εκπαίδευση και την ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην πόλη, προέρχεται η απτή αστική εμπειρία.

Δυστυχώς, σχεδόν σε όλες τις πόλεις δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος για να συγκαλέσει τη συζήτηση ενισχύοντας αυτό που αποκαλούμε αστική γνώση. Τα αρμόδια τμήματα βγαίνουν και μιλούν με τους πολίτες όταν έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνουν – την αποκαλούν δημόσια διαβούλευση.

Οι πολιτικοί πηγαίνουν στο λαό την ώρα των εκλογών. Τα ΜΜΕ καλύπτουν θέματα επικαιρότητας και η «αργή» δημοσιογραφία ασχολείται κυρίως με ένα θέμα όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Επομένως, δεν υπάρχει σταθερή δύναμη για συνεχή διάλογο και διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και της διαφορετικής πραγματικότητας της ζωής της πόλης.

Αυτή η δύναμη θα μπορούσε να είναι το Μουσείο της Πόλης. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι ο καταλληλότερος θεσμός στην τοπική κουλτούρα λόγω των ειδικών δεξιοτήτων, της ακεραιότητας και της προοπτικής. Οι άνθρωποι θα ήταν πιο συνδεδεμένοι και επομένως πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους στην πόλη.

Το Μουσείο της Πόλης θα μπορούσε επίσης να είναι ο φορέας για την εγκατάσταση προσωρινών πάρκων, ταμπλό για να αφηγηθούν κάθε είδους ιστορίες σε διαφορετικούς χώρους ή κτίρια, θεατρικών έργων και άλλων παραστατικών τεχνών, το άγχος μιας κοινότητας για την αστική αλλαγή.

Επίσης, θα μπορούσε να είναι το μέρος όπου ο κάθε πολίτης ψάχνοντας λύση στα αστικά προβλήματα θα σκεφτόταν πρώτα το Μουσείο της Πόλης ως το μέρος που πρέπει να επισκεφτεί. Σε όλα αυτά, το Μουσείο της Πόλης θα μπορούσε να κάνει τις ακόλουθες κινήσεις:

1. Συγκαλέσετε άτομα σε βασικές τοποθεσίες μιας πόλης για να συμμετάσχουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είτε για εκπαίδευση, είτε για προτάσεις αστικών επεμβάσεων κλπ..
2. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να δημιουργήσετε ένα άτυπο μουσείο πολιτών. Θα μπορούσατε να εμπλέξετε ομάδες ανθρώπων κάνοντας τους μέρος της μουσειακής εμπειρίας με πολύ πιο αποτελεσματικούς τρόπους, προσπαθώντας να τους προσελκύσετε στο φυσικό χώρο του μουσείου. Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι πιο διασκεδαστική, μοντέρνα και δυναμική.
3. Δημιουργήστε πλήθος προγραμμάτων και εκδηλώσεων όπου θα επιτευχθεί η σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και των ιδεών τους οι οποίες μπορούν να επικοινωνηθούν στην κυβέρνησή και την ιδιωτική αγορά. Εξάλλου, έχετε τον τόπο, το προφίλ και την τεχνογνωσία για δυναμικές δράσεις.

Ίσως άτομα που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της αστικής κληρονομιάς ή την εισαγωγή νέων αστικών δομών θα μπορούσαν να έρθουν πρώτα στο μουσείο της πόλης για να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους ανθρώπους πριν ξεκινήσουν οι περίπλοκες διαδικασίες του Δημαρχείου για επίσημη έγκριση. Ίσως το Μουσείο της Πόλης θα μπορούσε να είναι ο θεματοφύλακας για αυτές τις νέες ιδέες ή προτάσεις.

Πηγή: Brigitta Schneiter / Unsplash

Η πόλη ως μουσείο

Ζούμε σε έναν κινητό κόσμο – μπορούμε εύκολα να προσεγγίσουμε ό,τι χρειαζόμαστε ή θέλουμε να δούμε – και εξίσου σ’ έναν αρκετά εικονικό κόσμο. Στα πλαίσια εκθέσεων προκαλείται τόσο το συναίσθημα όσο και ανάδειξη γεγονότων. Η συναισθηματική πλευρά είναι εκείνη που συνδέεται πραγματικά με τους ανθρώπους, που τους κάνει να δραστηριοποιούνται και να προσέχουν, να θυμούνται και να αλλάζουν τις απόψεις τους. Φυσικά αυτή η προοπτική της πόλης ως μουσείο δε θα αντικαταστήσει τις πραγματικές μουσειακές εγκαταστάσεις αλλά θα διευρυνθεί στο περιβάλλον γύρω της.

Το Mουσείο της Πόλης του αύριο θα μπορούσε να είναι εξίσου φυσικό, κινητό και εικονικό. Οι τοίχοι και οι χώροι μέσα στους οποίους τώρα συλλέγονται, επιμελούνται και προβάλλονται κουλτούρες και εμπειρίες να επαναπροσδιοριστούν. Η ίδια η πόλη – τα τοπία της, τα πάρκα της, τα θέατρα της, οι γειτονιές της – θα μπορούσε να γίνει το πραγματικό μουσείο ή τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος του μουσείου.

1.Επιμεληθείτε τους θησαυρούς καθώς και τις «δυσκολίες» της πόλης στο δημόσιο δρόμο.
2.Προγραμματίστε και επαναρυθμίστε τους χώρους της για να εκθέσετε σε διαφορετικούς ανθρώπους.
3.Αμφισβητήσετε τις αντιφάσεις της και τονίστε τις αρμονίες της.
4.Οργανώστε συζητήσεις μέσω των social media για την πόλη, την ιστορία αλλά και το μέλλον της.
5.Τα τεχνουργήματα με τα οποία θα μπορούσατε να εργαστείτε δεν θα είναι απλώς εκείνα που συλλέγετε ή δανείζεστε – θα είναι οι πραγματικοί τοίχοι και οι χώροι, το τοπίο και τα μνημεία, ακόμη και οι άνθρωποι της πόλης.
6.Θεωρήστε την πόλη ένα μουσείο με πολλές ενδείξεις και αστικά περιστατικά για να ενημερώσουν σχετικά.
7.Αυτό το διευρυμένο μουσείο θα εμφανίζεται σε πολλά σημεία της πόλης ως μια συνεχή ευκαιρία για διάλογο, κατανόηση και συμφιλίωση μέσα από πλήθος τρόπων όπως ενημερωτικά ταμπλό, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις κλπ..
8.Οι γειτονιές θα μπορούσαν να απεικονίζουν μια χρήση ή μια δραστηριότητα που κάποτε ήταν τυπική στο δρόμο, για να δείξετε πώς έχει εξελιχθεί μια περιοχή. Η θα μπορούσε να είναι προσαρμοσμένο σε μια φανταστική μελλοντική μορφή για να εξερευνήσει νέες μορφές αστικοποίησης.
9.Οι τοπικές ιστοσελίδες θα μπορούσαν να γίνουν ένα σημαντικό μέρος του πραγματικού μουσείου.

Η βιωματική προσέγγιση μιας τέτοιας επιμέλειας της κληρονομιάς είναι πιο ισχυρή από όλα τα εκθέματα που συγκεντρώνονται σε έναν χώρο μουσείου – και η εμπειρία είναι προσβάσιμη σε περισσότερους ανθρώπους. Μια τέτοια μορφή του Μουσείο Πόλης δύναται να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δύσκολες προκλήσεις ή μεγάλες ευκαιρίες, πώς ενώνονται, πώς βρίσκουν κοινό έδαφος ή, τουλάχιστον, πώς πλαισιώνουν ρεαλιστικές επιλογές. Είναι πραγματικά μια μορφή δημόσιας δέσμευσης και έρευνας για όλα τα ζητήματα της πόλης και ειδικά για θέματα αστικού σχεδιασμού που συγκεντρώνεται σε εκθέσεις που βασίζονται μερικές φορές σε χρόνια προπαρασκευαστικής εργασίας.

Το Μουσείο της Πόλης μπορεί να αφορά τόσο την αστική δημιουργία όσο και την αστική επιμέλεια. Στο μέλλον, το μουσείο της πόλης θα μπορούσε ακόμη και να είναι κεντρικός παράγοντας σε αυτή τη δημιουργία – συνδέοντας τους πολίτες με τους φορείς που επαναπροσδιορίζουν την πόλη. Εάν το Μουσείο της Πόλης μπορούσε να γίνει το μουσείο των πολιτών, τότε θα μπορούσαμε πραγματικά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας τόσο για την οικοδόμηση της αστικής γνώσης όσο και για την συνεχή επανεφεύρεση της πόλης.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top