Σύμβουλος μουσείων: Ξεκλειδώνοντας τη δυναμική του ιδρύματός σας

Ο τομέας της διαχείρισης μουσείων έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη και μετασχηματισμό με την πάροδο των ετών, γεγονός που οδήγησε στην εμφάνιση εξειδικευμένων επαγγελματιών, όπως ο σύμβουλος μουσείων και τεχνών. Στην Ελλάδα, όπου ο πολιτιστικός τομέας έχει τεράστια ιστορική και καλλιτεχνική σημασία, οι σύμβουλοι αυτοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση και την υποστήριξη μουσείων, γκαλερί και πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Οι τάσεις και οι ανάγκες που οδηγούν στην αναζήτηση συμβούλου μουσείων

Νέες προκλήσεις συνεχώς εμφανίζονται στον κλάδο των μουσείων, με αποτέλεσμα να χρειάζονται καινοτόμες ιδέες και λύσεις. Έτσι, αναζητούν άτομα με εμπειρογνωμοσύνη, εξειδίκευση και δημιουργική σκέψη.

Αρχικά, τα ιδρύματα ζητούν βοήθεια για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών σχεδίων, που θα τους επιτρέψουν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Ακόμα, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών, που θα αναβαθμίσουν την μουσειακή εμπειρία. Η διαδικτυακή επικοινωνία και η δημιουργία κοινότητας αποτελούν προτεραιότητα για τα ιδρύματα.

Από την άλλη, η ανάπτυξη κοινού και η εισχώρηση σε νέες αγορές καθίσταται απαραίτητη. Με έμφαση στη συμμετοχικότητα και την προσβασιμότητα, τα ιδρύματα αποζητούν την εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης κοινού, διασφαλίζοντας ότι διαφορετικές κοινότητες μπορούν να ασχοληθούν με τις τέχνες και να τις εκτιμήσουν.

Τέλος, η έλλειψη πόρων και η εύρεση χρηματοδότησης αποτελούν κάποιες από τις βασικότερες προκλήσεις παγκοσμίως. Τα μουσεία επενδύουν πολύ χρόνο στον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης, στη διαμόρφωση πειστικών προτάσεων επιχορήγησης και στην ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Οι απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις μπορούν να επέλθουν από ένα σύνολο διαφορετικών επαγγελματιών, που είναι πρόθυμο να προσφέρει συμβουλές στα μουσεία. Ανάμεσά τους δικηγόροι, λογιστές, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μηχανικοί, εκπαιδευτές, διαχειριστές πληροφοριών, σύμβουλοι τουρισμού, σύμβουλοι τεχνών, τοπογράφοι και ούτω καθεξής. Ακόμα και στον συγκεκριμένο τομέα των μουσείων και των γκαλερί υπάρχει μεγάλη ποικιλία, συμπεριλαμβανομένων ειδικών στη διαχείριση μουσείων, την εκπαίδευση, την προληπτική συντήρηση, την τεκμηρίωση, το μάρκετινγκ και την ερμηνεία.

Όσοι αποκαλούνται «σύμβουλοι μουσείων και πολιτιστικής κληρονομιάς» χωρίζονται σε τέσσερις κύριες ομάδες:

 • Ανεξάρτητοι σύμβουλοι (ατομικές επιχειρήσεις ή «εργολάβοι») με μουσειακό υπόβαθρο.
 • Μικρές εταιρείες, συχνά με υπόβαθρο σχεδιασμού, τουρισμού, αναψυχής ή τεχνών.
 • Μεγαλύτερες εταιρείες, ιδίως αυτές που ειδικεύονται στα αξιοθέατα αναψυχής.
 • Εργαζόμενοι σε μουσεία που απασχολούνται ως μισθωτοί.
Πηγή: Brands People/ Unsplash

Ο ρόλος και η αξία που φέρνουν οι σύμβουλοι

Οι σύμβουλοι μουσείων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επιτυχία των μουσείων, προσφέροντας σημαντική αξία στον πολιτιστικό τομέα. Αυτοί οι επαγγελματίες διαθέτουν βαθιά κατανόηση των λειτουργιών των μουσείων, των επιμελητικών πρακτικών και των στρατηγικών δέσμευσης του κοινού.

Η τεχνογνωσία τους, τούς επιτρέπει να παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση σε μια σειρά από κρίσιμες πτυχές, όπως ο σχεδιασμός εκθέσεων, η διαχείριση συλλογών, η εμπειρία των επισκεπτών και η οργανωτική στρατηγική. Οι σύμβουλοι μουσείων προσφέρουν μια νέα οπτική, βοηθώντας τα ιδρύματα να ξεπεράσουν τις προκλήσεις, να εντοπίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης και να ενισχύσουν το συνολικό αντίκτυπό τους.

Έχουν την ικανότητα να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα, να αναλύουν τις τάσεις της αγοράς και να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις μοναδικές ανάγκες κάθε μουσείου. Αξιοποιώντας τις εκτεταμένες γνώσεις και την εμπειρία τους, δίνουν τη δυνατότητα στα ιδρύματα να δημιουργήσουν συναρπαστικές αφηγήσεις, να προωθήσουν τη δέσμευση της κοινότητας, να προσελκύσουν ποικίλα κοινά και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τελικά, ο ρόλος και η αξία τους έγκειται στη διαμόρφωση των μουσείων ως ζωντανών, περιεκτικών και μετασχηματιστικών χώρων εκπαίδευσης, έμπνευσης και πολιτιστικών ανταλλαγών. Αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη τους μπορούν να συμβάλουν στις παρακάτω βασικές λειτουργίες του μουσείου:

1. Στρατηγικός σχεδιασμός

Οι σύμβουλοι συνεργάζονται με τα ιδρύματα για να καθορίσουν το όραμα, την αποστολή και τους στόχους τους, ενώ παράλληλα τους ευθυγραμμίζουν με τις τρέχουσες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

2. Οργανωτική ανάπτυξη

Αξιολογούν τη δομή, τις λειτουργίες και τη διακυβέρνηση ενός ιδρύματος, παρέχοντας συστάσεις για βελτίωση και αποτελεσματικότητα.

3. Διαχείριση συλλογών

Οι σύμβουλοι μουσείων προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξη συλλογών, την τεκμηρίωση, τη συντήρηση και τις στρατηγικές εκθέσεων, διασφαλίζοντας την κατάλληλη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών.

4. Μάρκετινγκ και δέσμευση κοινού

Οι συνεργάτες αυτοί βοηθούν στην ανάπτυξη σχεδίων μάρκετινγκ, στην ενίσχυση της επωνυμίας και στην εφαρμογή αποτελεσματικών πρωτοβουλιών δέσμευσης του κοινού για την αύξηση της προβολής και την προσέλκυση ποικίλων ακροατηρίων.

5. Οικονομική διαχείριση

Παρέχουν τεχνογνωσία στον οικονομικό σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό, τη διαχείριση των εσόδων και τις στρατηγικές βιωσιμότητας, βοηθώντας τα ιδρύματα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πόρους τους.

Γιατί να αξιοποιήσετε ως μουσείο έναν σύμβουλο;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα μουσεία χρησιμοποιούν συμβούλους. Ανάμεσά τους η απόκτηση νέων, καινοτόμων προοπτικών για την αξιοποίηση δεξιοτήτων που οι υπάλληλοι δε διαθέτουν, για την πραγματοποίηση αλλαγών στο ίδρυμα κ.ο.κ..

Ωστόσο, υπάρχουν εξίσου σημαντικοί λόγοι για την αποφυγή ενός συμβούλου. Τέτοιοι είναι τα έξοδα απασχόλησης ή ότι οι οδηγίες του μπορεί πολύ εύκολα να αγνοηθούν και να παρακαμφθούν.

Τα κύρια ζητήματα που πρέπει να εξετάσετε πριν απευθυνθείτε σε κάποιον σύμβουλο είναι:

 • Χρειαζόμαστε πραγματικά μια συμβουλευτική υπηρεσία; Γνωρίζουμε γιατί τη θέλουμε;
 • Ποιο είναι το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε;
 • Υπάρχει ο προϋπολογισμός;
 • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;
 • Είναι όλοι όσοι θα πρέπει να συμμετέχουν δεσμευμένοι και διαθέσιμοι;
 • Ποιος θα διαχειριστεί τη συμβουλευτική;
 • Ποιος θα συνεχίσει το έργο μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον σύμβουλο;

Αφού απαντήσετε ως ίδρυμα σε αυτά τα ερωτήματα, θα αναζητήσετε τον κατάλληλο συνεργάτη. Πώς θα το κάνετε;

Η πολιτική περί ίσων ευκαιριών απαιτεί έναν δίκαιο τρόπο για την εύρεση συμβούλου. Αυτός είναι η προκήρυξη για τους φορείς του δημοσίου ή η αγγελία για τα ιδιωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, η προσωπική σύσταση εξακολουθεί να είναι ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος εύρεσης συνεργατών.

Σε κάθε περίπτωση, μόλις βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη, θα είστε σε θέση να σχεδιάσετε μαζί τα μελλοντικά βήματα του μουσείου. Η αξία των συμβούλων μουσείων και τέχνης έγκειται στην ικανότητά τους να γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ του καλλιτεχνικού οράματος και της πρακτικής εκτέλεσης. Καθώς ο κόσμος των μουσείων συνεχίζει να εξελίσσεται και να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, ο ρόλος τους παραμένει απαραίτητος.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top