Ποιοτική έρευνα με ανάμειξη του κοινού: Οι νεότερες μέθοδοι και τάσεις

Αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στους επαγγελματίες του πολιτιστικού κλάδου και στην καθημερινή τους πρακτική, αυτό είναι η μελέτη. Από τη δημιουργία μιας έκθεσης μέχρι τον σχεδιασμό μιας εφαρμογής ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αφιερώνεται πολύς χρόνος στην έρευνα. Όταν, δε, το έργο απαιτεί αξιολόγηση με ανάμειξη του κοινού, τότε η γνώση των σωστών ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων καθίσταται καίρια.

Η αναγκαιότητα των ερευνητικών μεθόδων για τους επαγγελματίες μουσείων

Στο πλαίσιο του διαρκώς εξελισσόμενου πολιτιστικού τομέα, τα μουσεία αποτελούν προπύργια της κληρονομιάς, της τέχνης και της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η σημασία της έρευνας για τους επαγγελματίες τους καθίσταται ύψιστης σημασίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν τις καλά κρυμμένες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα αντικείμενα. Με άλλα λόγια, πρέπει να αγκαλιάσουν τις ερευνητικές μεθόδους για να εμβαθύνουν στις ανθρώπινες εμπειρίες και συμπεριφορές, αποκαλύπτοντας τα νοήματα που ενσωματώνονται στις συλλογές τους.

Ένα από τα οφέλη που προσφέρει η έρευνα είναι ο εντοπισμός των προτιμήσεων και των προσδοκιών των επισκεπτών, βοηθώντας τους επιμελητές να σχεδιάσουν εκθέσεις και προγράμματα που έχουν απήχηση. Με την κατανόηση των ερευνητικών τεχνικών, μπορούν να αποκτήσουν διεισδυτικές πληροφορίες.

Επιπλέον, η χρήση ερευνητικών μεθόδων επιτρέπει στους επαγγελματίες των μουσείων να μετρήσουν τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών τους. Συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα σχετικά με τη δέσμευση των επισκεπτών, μπορούν να βελτιώνουν τις προσφερόμενες εμπειρίες.

Πέρα από τις απτές ανταμοιβές, η έρευνα στα μουσεία είναι μια πνευματική προσπάθεια που προάγει μια κουλτούρα συνεχούς μάθησης και ανακάλυψης. Τροφοδοτεί την ανάπτυξη νέων γνώσεων, ενισχύει την κριτική σκέψη και αναβαθμίζει το κύρος του μουσείου ως έγκριτης πηγής πληροφόρησης.

Επεκτείνει, ακόμα, την επιρροή του πολύ πέρα από τα όρια του φυσικού χώρου του. Οι συνεργασίες με ακαδημαϊκούς, ερευνητές και εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς προωθούν μια δυναμική ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, εμπλουτίζοντας την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και συμβάλλοντας στην πρόοδο της ανθρώπινης γνώσης.

Ποιες είναι οι αναδυόμενες τάσεις σε μεθόδους ή εργαλεία ποιοτικής έρευνας;

1. Διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές για κινητές συσκευές

Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και μεταβαλλόμενων συμπεριφορών των επισκεπτών, οι επαγγελματίες των μουσείων πρέπει να αξιοποιούν τις μεθόδους έρευνας για να παραμένουν επίκαιροι και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές. Αγκαλιάζοντας διαδικτυακές και κινητές πλατφόρμες για τη συλλογή δεδομένων, μπορούν να συνεργαστούν με το κοινό τους πέρα από τα φυσικά όρια του μουσείου.

Τέτοιες μέθοδοι διευκολύνουν την εξερεύνηση νέων τρόπων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, διασφαλίζοντας ότι τα μουσεία παραμένουν συντονισμένα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ψηφιακά ενημερωμένων επισκεπτών τους. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

– Ομάδες εστίασης ζωντανής συνομιλίας

Ένας συντονιστής χρησιμοποιεί μια διεπαφή συνομιλίας για να επικοινωνήσει με έξι έως οκτώ συμμετέχοντες επί 60-90 λεπτά. Οι συζητήσεις συνήθως ακολουθούν έναν οδηγό που έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει ανοιχτές, σε βάθος συζητήσεις γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα.

– Ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις με χρήση βίντεο

Η καταγραφή των ομάδων εστίασης έχει κάποια κοινά πλεονεκτήματα με τις ομάδες ζωντανής συνομιλίας – οικεία μορφή, άμεση αλληλεπίδραση, ταχύτητα – αλλά επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στη διαπίστωση των μη λεκτικών αντιδράσεων των συμμετεχόντων.

– Φόρουμ συζητήσεων ή πίνακες ανακοινώσεων

Τα φόρουμ και οι πίνακες ανακοινώσεων διαφέρουν από τις διαδικτυακές ομάδες εστίασης στο ότι είναι ασύγχρονες. Οι πίνακες μπορούν να διαρκέσουν για μια περίοδο ημερών ή ακόμη και εβδομάδων, με τον συντονιστή να προσθέτει ερωτήσεις που θα απαντώνται αυτόματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και στη συνέχεια να συντονίζει απαντώντας σε μεμονωμένες απαντήσεις ή να απαντά σε νέες ερωτήσεις για το σύνολο της ομάδας.

– Πλατφόρμες κινητής εθνογραφίας ή ημερολογίου

Αποτελούν μια πολύτιμη (αλλά χρονοβόρα και δαπανηρή) μεθοδολογία. Η προϋπόθεση της κινητής εθνογραφίας είναι ότι οι καταναλωτές έχουν πάντα μαζί τους τα κινητά τους, οπότε μπορούν να αναφέρουν τις δικές τους δραστηριότητες την ώρα που συμβαίνουν.

– Insight communities

Οι κοινότητες Insight είναι ομάδες καταναλωτών που έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε πολλαπλά ερευνητικά έργα – συνήθως (αλλά όχι πάντα) έναντι κάποιου οικονομικού κινήτρου.

– Ομάδες chatbot

Οι πλατφόρμες chatbot χρησιμοποιούν διεπαφές συνομιλίας για τη συμμετοχή των συμμετεχόντων σε ερευνητικές συζητήσεις. Αυτές είτε μιμούνται την εμφάνιση και την αίσθηση του Facebook Messenger ή του Whatsapp – ή ακόμη και τρέχουν εγγενώς μέσα σε αυτές τις εφαρμογές.

Πηγή: David Travis/ Unsplash

2. Δημιουργικές και οπτικές μέθοδοι έρευνας

Οι μέθοδοι δημιουργικής και οπτικής έρευνας είναι εξίσου σημαντικές για την αποκάλυψη του πολιτιστικού μωσαϊκού μέσα στα μουσεία. Η υιοθέτηση ερευνητικών τεχνικών, όπως η αφήγηση ιστοριών, η φωτογραφία ή η χαρτογράφηση επιτρέπει στους επαγγελματίες να εξερευνήσουν τις περιπλοκές των πολιτιστικών αφηγήσεων. Αυτά τα εργαλεία και οι τεχνικές μπορούν να είναι χρήσιμα για την καταγραφή και την οπτική απεικόνιση των απόψεων και των εμπειριών διαφορετικών ανθρώπων σχετικά με ένα έργο.

Μερικά παραδείγματα δημιουργικών μεθόδων περιλαμβάνουν:

∙ Ζωγραφική, ως απάντηση σε ορισμένες λέξεις ή θέματα.

∙ Καρτ ποστάλ, δίνοντας στους ανθρώπους, π.χ. στους συμμετέχοντες, την ευκαιρία να προσφέρουν ανατροφοδότηση.

∙ Συστήματα ψηφοφορίας, ζητώντας από τους ακροατές να επιλέξουν ή να ψηφίσουν για ορισμένα θέματα.

∙ Κουίζ.

∙ Φωτογραφικές μηχανές μίας χρήσης, που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους για να αποτυπώσουν τις εμπειρίες τους.

3. Μεικτές και πολυτροπικές μέθοδοι

Η ενσωμάτωση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων μέσω μεικτών και πολυτροπικών μεθόδων δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες των μουσείων να αναπτύξουν ολοκληρωμένες γνώσεις. Συνδυάζοντας το ιστορικό πλαίσιο με την ανατροφοδότηση του κοινού, μπορούν να κατασκευάσουν πιο ισχυρές αφηγήσεις που γοητεύουν και εκπαιδεύουν τους επισκέπτες.

Η πολυτροπική προσέγγιση είναι δημοφιλής σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, όπως σε αυτούς της επικοινωνίας, της ιατρικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Στην έρευνα αγοράς, η πολυτροπικότητα αναφέρεται στη χρήση ερευνών, ομάδων εστίασης, ανάλυσης κοινωνικών μέσων, συνεντεύξεων κλπ. για την ολοκληρωμένη επίλυση ενός ερευνητικού προβλήματος.

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας αυτών των προσεγγίσεων συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της δέσμευσης του κοινού, προωθώντας μια βαθύτερη εκτίμηση της πολιτιστικής σημασίας. Ενώ ο ερευνητής δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει όλες τις παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές στη μελέτη, η χρήση τουλάχιστον δύο από αυτές επιτρέπει στον ερευνητή να ξεπεράσει ορισμένες από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει στηριζόμενος μόνο σε μία μέθοδο.

3. Συμμετοχικές και συνεργατικές μέθοδοι έρευνας

Για να προωθήσουν έναν πολιτιστικό τομέα χωρίς αποκλεισμούς, οι επαγγελματίες των μουσείων πρέπει να καλωσορίσουν τις συμμετοχικές και συνεργατικές μεθόδους έρευνας. Με την εμπλοκή διαφορετικών κοινοτήτων και ενδιαφερομένων στη συν- δημιουργία εκθέσεων και προγραμμάτων, τα μουσεία μπορούν να γίνουν πλατφόρμες διαλόγου και κοινής κατανόησης. Αυτό το συνεργατικό ήθος, όχι μόνο εμπλουτίζει την ερευνητική διαδικασία, αλλά εξασφαλίζει επίσης ότι η πολιτιστική κληρονομιά διατηρείται και γιορτάζεται με τρόπο που να βρίσκει ανταπόκριση στις κοινότητες που εκπροσωπεί.

3. Αναστοχαστικές και κριτικές ερευνητικές μέθοδοι

Η υιοθέτηση αναστοχαστικών και κριτικών ερευνητικών μεθόδων ενδυναμώνει τους επαγγελματίες των μουσείων να έχουν επίγνωση των δικών τους προκαταλήψεων, παραδοχών και προοπτικών. Μέσω του αυτό-αναστοχασμού και της κριτικής ανάλυσης, μπορούν να διασφαλίσουν ότι το έργο τους είναι ηθικό και απαλλαγμένο από ακούσιες προκαταλήψεις.

Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση ημερολογίων αναστοχασμού, κριτική ανάλυση λόγου, επεξεργασία φεμινιστικών ή αποικιοκρατικών προσεγγίσεων. Με αυτό τον τρόπο, θα βοηθήσουν τους ερευνητές και τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν την επιρροή των θέσεων, των προοπτικών και των αξιών τους στην έρευνα, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο αυτής στους συμμετέχοντες, το πλαίσιο και τη γνώση.

Αυτή η ενδοσκοπική προσέγγιση αυξάνει την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία των αφηγήσεων των μουσείων, προωθώντας μια πιο βαθιά σύνδεση μεταξύ των επισκεπτών και των πολιτιστικών θησαυρών που συναντούν.

Εν κατακλείδι, οι ερευνητικές μέθοδοι βρίσκονται στην καρδιά του πολιτιστικού τομέα. Οι επαγγελματίες των μουσείων εξοπλισμένοι με αυτά τα ανεκτίμητα εργαλεία, δύνανται να ξεκλειδώσουν τους κρυμμένους θησαυρούς της κοινής μας κληρονομιάς, δημιουργώντας ουσιαστικές αφηγήσεις και καθηλωτικές εμπειρίες που βρίσκουν απήχηση στο κοινό από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Παράλληλα, μέσω της έρευνας, τα μουσεία εκπληρώνουν την αποστολή τους, ως θεματοφύλακες του πολιτισμού, προωθώντας μια βαθύτερη εκτίμηση και κατανόηση του ποικιλόμορφου και διασυνδεδεμένου κόσμου μας.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top