Η συμβολή του επιμελητή στη συγκέντρωση πόρων

Η εξεύρεση πόρων είναι σημαντική για τη συνολική λειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών. Ετήσιες εισφορές από ιδιώτες, δωρεές από ιδρύματα, εταιρείες και κυβερνητικούς φορείς αποτελούν σημαντικό μέρος των εσόδων τους. Ο ρόλος του επιμελητή στο πλαίσιο αυτό καθίσταται καίριος.

Η εξασφάλιση πόρων είναι καθοριστικής σημασίας για τους πολιτιστικούς οργανισμούς, κερδοσκοπικούς και μη. Οι ομάδες ανάπτυξης εργάζονται με πολλούς τρόπους, για να οικοδομήσουν σχέσεις με ανθρώπους που τους εμπνέουν, ώστε να υποστηρίξουν την αποστολή του οργανισμού και να προσφέρουν χρηματοδότηση.

Η δραστηριότητα ενός επιμελητή σε αυτόν τον τομέα μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τις κατευθυντήριες γραμμές, το είδος ή την πολιτική του φορέα. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που ο οργανισμός απαγορεύει στους επιμελητές να συμμετέχουν προσωπικά σε οποιαδήποτε μορφή συγκέντρωσης χρημάτων. Πολλοί οργανισμοί, ακόμα, χρηματοδοτούνται από το κράτος και εξαρτώνται λιγότερο από τη συγκέντρωση χρημάτων.

Ο ρόλος του επιμελητή στην εύρεση πόρων

Σε έναν πολιτιστικό οργανισμό, το τμήμα ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για το συνολικό πρόγραμμα συγκέντρωσης κεφαλαίων. Οι ομάδες επιμελητών και ανάπτυξης συνεργάζονται, για την οικοδόμηση σχέσεων με τους δωρητές, τη σύνταξη προτάσεων και εκθέσεων για επιχορηγήσεις και την υποβολή αιτημάτων.

Οι επιμελητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η τήρηση των προθεσμιών και η παροχή του αναγκαίου υλικού είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες εγκαίρως στους δωρητές. Παράλληλα, καλούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν ευρέως τον οργανισμό, όπως εκδηλώσεις προσέλκυσης μελών και δωρητών, που περιλαμβάνουν ξεναγήσεις σε εκθέσεις ή παρουσιάσεις.

Οι δωρητές σήμερα θέλουν να γνωρίζουν τον αντίκτυπο της φιλανθρωπίας τους και οι επιμελητές οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι να συζητήσουν γιατί το έργο και ο οργανισμός τους έχουν σημασία. Θα πρέπει να είναι ειλικρινείς με τους δωρητές, σχετικά με τις προκλήσεις στον τομέα, αλλά και διακριτικοί σχετικά με εκείνες που αφορούν τον οργανισμό.

Κατά την εξεύρεση πόρων, αναμείνατε καταστάσεις στις οποίες ο δωρητής δε συμφωνεί με τον οργανισμό για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με την ίδια λογική, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις, όπου οι επιμελητές έρχονται σε αντίθεση με τις προσωπικές, επαγγελματικές ή πολιτικές δράσεις, πεποιθήσεις ή ηθικές αρχές των δωρητών ή/και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαφάνεια και η σαφήνεια παραμένουν υψίστης σημασίας σε όλες τις σχέσεις χρηματοδότησης.

Τύποι συγκέντρωσης κεφαλαίων

Τα κεφάλαια συγκεντρώνονται για όλο το φάσμα των οργανωτικών λειτουργιών και γενικά εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: δωρεές για συγκεκριμένα έργα, τα οποία περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικές εκθέσεις, εκδόσεις κ.λπ., γενική λειτουργική υποστήριξη, κεφαλαιουχικά έργα, αγορές ή δωρεές. Οι επιμελητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την καθεμία, καθώς ορισμένες θα είναι πιο κατάλληλες από άλλες με διαφορετικούς δωρητές.

Ιδιώτες δωρητές

Οι μεμονωμένοι δωρητές θα είναι συχνά η κύρια πηγή υποστήριξης για τον φορέα. Είναι σημαντικό να γνωρίζει το γραφείο ανάπτυξης για τις επαφές με τους δωρητές, ώστε να μπορεί να διατηρεί πλήρη αρχεία της σχέσης, να ενημερώνει τους επιμελητές για σημαντικές πληροφορίες, όπως την ευρύτερη σχέση του συγκεκριμένου δωρητή με τον οργανισμό.

Ακόμα, επιμελητές που εργάζονται σε αναδυόμενους τομείς είναι σημαντικό να εκπαιδεύουν τους συναδέλφους τους στον οργανισμό, σχετικά με την επένδυση χρόνου που απαιτείται για τη διαχείριση δυνητικών δωρητών. Το γεγονός ότι ένας οργανισμός έχει αρχίσει να αναπτύσσει μια νέα εστίαση, δε σημαίνει ότι μεμονωμένοι δωρητές ή συλλέκτες θα συνεισφέρουν αμέσως κεφάλαια ή έργα τέχνης. Αυτοί οι δωρητές μπορεί να χρειαστεί να δουν την ουσιαστική δέσμευση ενός οργανισμού σε βάθος χρόνου, προτού επιλέξουν να τον υποστηρίξουν.

Οι δωρητές συνδέονται συχνά άμεσα με τους επιμελητές και δεν είναι ασυνήθιστο ένας δωρητής να συνεργάζεται με έναν επιμελητή αντί για έναν οργανισμό. Ωστόσο, οι επιμελητές χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, όσον αφορά την προσέγγιση δωρητών από προηγούμενες θέσεις εργασίας ή έργα και να έχουν σαφή κατανόηση των πολιτικών και των νομικών κανόνων του τρέχοντος οργανισμού τους και τους κινδύνους πριν το πράξουν. Για παράδειγμα, οι επιμελητές θα μπορούσαν να μηνυθούν, σε περίπτωση συνέχισης της συνεργασίας τους με έναν δωρητή, εάν υπάρχει ρήτρα στην προηγούμενη σύμβαση εργασίας τους που το απαγορεύει με κάποιο τρόπο.

Ιδρυματική δωρέα

Οι επιμελητές αναμένεται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση πόρων από ιδρύματα και κυβερνήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα κληθούν να βοηθήσουν στην κατάρτιση καταλόγων υποψήφιων ιδρυμάτων και μαζί με την ομάδα ανάπτυξης, να κάνουν παρουσιάσεις σε δυνητικούς χρηματοδότες.

Οι επιχορηγήσεις από ιδρύματα και κυβερνήσεις τείνουν να απαιτούν τις πιο λεπτομερείς προτάσεις και μπορούν να εγγυηθούν εξελιγμένη αξιολόγηση του προγράμματος με μετρήσιμο αντίκτυπο. Απαιτείται η υποβολή εκθέσεων και συνήθως είναι αυστηρή, με σταθερές προθεσμίες. Οι επιμελητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα χρονοδιαγράμματα κατά τη συνεργασία τους με το τμήμα ανάπτυξης και να κατανοούν εκ των προτέρων τις απαιτήσεις για κάθε προσέγγιση.

Η συμβολή του επιμελητή στη συγκέντρωση πόρων
Πηγη: Matthew Inman/ Indiegogo.com

Εταιρική χορηγία

Η εταιρική χορηγία έχει διαφορετικές «αποχρώσεις», αλλά απαιτεί επίσης απρόσκοπτη συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης. Οι εταιρικοί χρηματοδότες συχνά επιθυμούν να διαπραγματευτούν τους όρους της χορηγίας τους, όπως το μέγεθος ή την τοποθέτηση του σήματος της εταιρείας, τον αριθμό των εκδηλώσεων για το προσωπικό και τους πελάτες κ.λπ..

Πέρα από αυτό, οι εταιρικοί χορηγοί μπορεί να ζητούν από τους επιμελητές να πραγματοποιούν πολυάριθμες ξεναγήσεις σε εκθέσεις, να αλληλεπιδρούν με τους καλλιτέχνες κ.ο.κ.. Το προσωπικό ανάπτυξης θα πρέπει να συμβουλεύεται τους επιμελητές, πριν καθοριστούν αυτές οι λεπτομέρειες ή συμφωνήσουν σε οποιουσδήποτε τελικούς όρους πρόσβασης. Τελικά, όμως, εναπόκειται στην ηγεσία του οργανισμού, την ομάδα ανάπτυξης και τη νομική υπηρεσία να οριστικοποιήσουν αυτούς τους όρους.

Διοικητικό συμβούλιο/διαχειριστές

Αν και η σχέση μεταξύ επιμελητών και μελών του ΔΣ/διευθυντή ποικίλλει από οργανισμό σε οργανισμό, στις περισσότερες περιπτώσεις οι πρώτοι θα έχουν προνομιακή πρόσβαση, καθώς πολλά ΔΣ αποτελούνται από συλλέκτες. Οι επιμελητές συχνά εμπλέκουν το Διοικητικό Συμβούλιο ή την ηγεσία του οργανισμού, μέσω των συστάσεών τους για την απόκτηση και την απόσυρση έργων τέχνης.

Ο διευθυντής και ο νομικός σύμβουλος θα πρέπει να αναπτύξουν γραπτές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, που θα υποστηρίζουν τους επιμελητές σε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων συμφερόντων, της εμπιστευτικότητας και της αποδοχής δωρεών.

Συμβουλεύεστε πάντα τις πολιτικές ενός οργανισμού ή/και τον νομικό σύμβουλο πριν από την αποδοχή μιας προσωπικής δωρεάς. Εάν δεν προσφέρονται τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές, οι επιμελητές θα πρέπει να συμβουλεύονται προφορικά τον διευθυντή τους ή/και το προσωπικό ανάπτυξης σχετικά με τέτοιες πολιτικές και, ιδανικά, να συνεργάζονται συλλογικά με τον νομικό σύμβουλο για την εφαρμογή γραπτών κατευθυντήριων γραμμών.

Οι επιμελητές βρίσκονται συχνά στη θέση να ζητούν δωρεές, οι οποίες μπορεί να έχουν πολλές μορφές. Συνήθως περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για χρηματική υποστήριξη μιας έκθεσης ή ενός ειδικού έργου κ.λπ.. Περιστασιακά, μπορεί να ζητηθεί από τους επιμελητές να ζητήσουν δωρεές έργων τέχνης, συνήθως από σύγχρονους καλλιτέχνες, για δημοπρασίες ή εράνους προς όφελος του οργανισμού.

Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί στον καθορισμό των καλλιτεχνών που θα ζητήσετε για δωρεές. Εάν οι καλλιτέχνες έχουν προϋπάρχουσες σχέσεις με τον οργανισμό, θα πρέπει να βεβαιωθεί κανείς ότι δεν αντιλαμβάνονται τις δωρεές τους ως ενέργεια με αντάλλαγμα την προβολή στον οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Ο ρόλος του επιμελητή, συνολικά, είναι κομβικός, αφού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο ίδρυμα και τους δωρητές. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να διατηρεί αποτελεσματικές επικοινωνιακές σχέσεις και μια ομαλή συνεργασία μαζί τους, όπως και θετική εικόνα για τον οργανισμό.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top