Επιλέγοντας το κατάλληλο διαφημιστικό υλικό για την έκθεσή σας

Οι επιμελητές αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην καθοδήγηση της επιτυχίας των εκθέσεων και των παρουσιάσεων, συχνά συνεργαζόμενοι με πολλούς ανθρώπους της καλλιτεχνικής κοινότητας. Παράλληλα, εμπλέκονται στην προώθηση των εκδηλώσεων, βοηθώντας στο να επιλεγεί το κατάλληλο διαφημιστικό υλικό.

Αν και ο επιμελητής δεν είναι ο μοναδικός αρμόδιος για όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τα εγκαίνια μιας έκθεσης, είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το έργο και η ίδια η έκθεση παρουσιάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που είναι επωφελής για τους καλλιτέχνες και για κάθε έργο που εκτίθεται.

Ο διευθυντής μιας γκαλερί είναι ο υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις και την προώθηση μιας έκθεσης. Παράλληλα, ο επιμελητής πρέπει να διασφαλίσει ότι το έργο, άρα και η έκθεση, παρουσιάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επομένως οι δύο αυτοί ρόλοι συχνά συνεργάζονται στο κομμάτι αυτό.

Μια σημαντική πτυχή της προσέλκυσης κοινού με όρους μάρκετινγκ είναι οι δημόσιες σχέσεις και οι επαφές με τα μέσα ενημέρωσης. Παρακάτω θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα διαφημιστικά εργαλεία, ώστε να επιλέξετε τα κατάλληλα, για την προώθηση της επόμενης σας έκθεσής.

Διαφημιστικό υλικό για την προώθηση της έκθεσης

– Ενημερωτικό δελτίο της γκαλερί

Αυτές οι εκδόσεις είναι συχνά εποχιακές και για ένα άρθρο ή μια σύντομη ανακοίνωση χρειάζεται προγραμματισμός έναν έως έξι μήνες πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης. Το κείμενο προέρχεται, συνήθως, από το βασική δήλωση της έκθεσης του επιμελητή, η οποία θα έχει παρασχεθεί στην γκαλερί.

Θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να εγκριθεί από τον επιμελητή, εάν έχει συνταχθεί από το προσωπικό της γκαλερί. Συχνά, μία ή περισσότερες εικόνες απαιτούνται για να να συνοδεύουν το κείμενο αυτό.

– Δελτίο Τύπου

Ένα Δελτίο Τύπου ανακοινώνει εν συντομία το έργο, τα κύρια σημεία ενδιαφέροντός του και τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, όπως και λεπτομέρειες σχετικές με την εκδήλωση. Αυτό αποστέλλεται σε έναν ευρύ κατάλογο επαφών που περιλαμβάνει τα μέσα ενημέρωσης, συντάκτες εφημερίδων και περιοδικών, κριτικούς τέχνης, καθώς και τηλεοπτικούς σταθμούς ή ραδιοφωνικά καλλιτεχνικά προγράμματα.

Τα Δελτία Τύπου ιδανικά δε θα πρέπει να ξεπερνούν τη μία σελίδα. Επίσης, είναι σημαντικό να περιλαμβάνουν συνεργασίες, χορηγούς και χρηματοδοτήσεις και στο τέλος του εγγράφου τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα. Αποστέλλονται σε επιστολόχαρτο του ιδρύματος, με κανονικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

– Πρόσκληση ή φυλλάδιο έκθεσης

Η πρόσκληση αποστέλλεται στις επαγγελματικές επαφές της γκαλερί και τα άτομα που διαθέτουν ιδιότητα μέλους, καθώς και σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο έργο, στον επαγγελματικό κατάλογο επαφών του επιμελητή και καλλιτέχνη. Οι επαγγελματικές λίστες αλληλογραφίας, συνήθως, διαθέτουν όριο στον αριθμό των διευθύνσεων που μπορούν να παρασχεθούν.

Παράλληλα, διαφημιστικά φυλλάδια μπορούν να διανέμονται εντός ή εκτός της γκαλερί, προκειμένου να παρέχονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες για το έργο. Συνήθως περιέχουν μια σύντομη δήλωση του επιμελητή, βιογραφικές παραγράφους για τον/τους καλλιτέχνη/ες, και στοιχεία σχετικά με τα δημόσια προγράμματα του έργου.

– Αφίσα

Μια αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, στην πόλη ή γειτονιά. Ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυλλάδιο αλληλογραφίας σε άλλες γκαλερί και την καλλιτεχνική κοινότητα, να διατίθεται προς πώληση ή δωρεάν στον οργανισμό. Μπορείτε να αναθέσετε σε εταιρεία τη διανομή αφισών, έναντι συγκεκριμένης πληρωμής.

Πηγή: Xj Qian/ Unsplash

Διαφήμιση επί πληρωμή

Η γκαλερί θα καθορίσει τον προϋπολογισμό για τη διαφήμιση μιας έκθεσης και θα αναλάβει το έργο αυτό. Η πληρωμένη διαφήμιση μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή.

Ως εκ τούτου, μια γκαλερί με περιορισμένο προϋπολογισμό οφείλει να είναι πολύ επιλεκτική, ως προς το που επενδύει αυτά τα χρήματα. Μερικά ιδρύματα μάλιστα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε δημόσιες ανακοινώσεις, ιστοσελίδες ή εφημερίδες για να διαδώσουν το έργο τους.

Η εμφάνιση των διαφημίσεων μπορεί να να σχετίζεται γραφιστικά με το υπόλοιπο υλικό της έκθεσης (πρόσκληση, αφίσα, κλπ.). Ωστόσο, πολλές γκαλερί χρησιμοποιούν ένα βασικό πρότυπο για όλες τις διαφημίσεις τους.

Τα περισσότερα ιδρύματα έχουν συμβόλαια με περιοδικά καλλιτεχνικού περιεχομένου, για να διαφημίζονται σε κάθε τεύχος (συχνά τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο). Αυτές οι διαφημίσεις προωθούν είτε μεμονωμένες εκθέσεις είτε μια περίοδο εκθέσεων.

Ο χώρος που καλύπτει μια έντυπη διαφήμιση είναι συχνά περιορισμένος, οπότε οι πληροφορίες πρέπει να είναι συνοπτικές. Ακόμα, όπως συμβαίνει με όλα τα διαφημιστικά υλικά, πρέπει να περιλαμβάνουν τον τίτλο της εκδήλωσης, το όνομα του καλλιτέχνη και του επιμελητή, τις ημερομηνίες και την τοποθεσία της έκθεσης, συνεργάτες/χρηματοδότες και τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου της γκαλερί.

Μην αμελήσετε να ζητήσετε γραπτή άδεια από τους καλλιτέχνες, για την αναπαραγωγή των έργων τους σε οποιαδήποτε έντυπο ή ψηφιακό διαφημιστικό υλικό. Συχνά η άδεια αυτή ζητείται εξ’ αρχής και αποτελεί μέρος της σύμβασης του καλλιτέχνη με τη γκαλερί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την αναπαραγωγή απαιτείται αμοιβή.

Προσωπική επαφή με τα ΜΜΕ

Ο ρόλος του ιδρύματος δε σταματά στην επιλογή του κατάλληλου διαφημιστικού υλικού, αφού οφείλει να παρακολουθεί την εξέλιξη των προωθητικών ενεργειών. Σε αυτό το διάστημα, μπορεί να καλέσει δημοσιογράφους για ξενάγηση στην έκθεση ή να τους προτείνει την παραχώρηση συνέντευξης από τους καλλιτέχνες ή τον επιμελητή.

Η γκαλερί θα φροντίσει συνήθως για την επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης και συνήθως θα επικοινωνεί μόνο αν έχει ζητηθεί συνέντευξη. Σε περίπτωση, ακόμα, που ο επιμελητής έχει καλή σχέση με έναν κριτικό τέχνης και επιθυμεί να προσεγγίσει το πρόσωπο αυτό για να γράψει για την έκθεση, είναι καλύτερο να συνεννοηθεί πρώτα με την γκαλερί.

Συνολικά, ο ρόλος του επιμελητή είναι πολυεπίπεδος και περιλαμβάνει τυπικά και άτυπα καθήκοντα που αφορούν όλα τα στάδια ανάπτυξης και προώθησης μιας έκθεσης. Ο ίδιος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους, με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση ιδεών που θα προάγουν την τέχνη και τον πολιτισμό.

Παράλληλα, η υποστήριξη μιας έκθεσης δε σταματά στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού, αφού η προώθηση θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της. Η επιλογή των κατάλληλων διαφημιστικών μέσων και εργαλείων θα οδηγήσουν στην προσέλκυση κοινού, ενώ θα δημιουργήσουν ένα νέο κύκλο επαφών.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top