Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι απαραίτητοι για την ανάκαμψη του κλάδου

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα συνεχίσουν να αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι του κλάδου, όπως κι αν εξελίσσεται, και πρέπει να εκτιμώνται και να υποστηρίζονται. Μέσω της καλύτερης κατανόησης όσων επιλέγουν αυτό το μονοπάτι σταδιοδρομίας, μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο.

Η συνεισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο από τους ηγέτες και τους οργανισμούς του κλάδου. Ωστόσο, αρκετά ιδρύματα ακόμα αρνούνται να τους εντάξουν στο δίκτυο συνεργατών τους.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν βασικό μέρος του εργατικού δυναμικού

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανήκετε σε μια ακμάζουσα κοινότητα. Μια ομάδα επαγγελματιών, που επιδιώκουν ποικίλες σταδιοδρομίες εντός και εκτός ιδρυμάτων, ασχολούμενοι από τη διαβούλευση με την κοινότητα έως την ανάπτυξη στρατηγικής, το μάρκετινγκ τεχνών, την ερμηνεία τοπίου, τη διαχείριση ψηφιακών έργων και την επιμέλεια.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν προκλήσεις στην αυτοαπασχόληση και σίγουρα δεν είναι μια βατή επιλογή. Ο όγκος της γραφειοκρατίας, που απαιτείται για την υποβολή αίτησης, ακόμη και για μικρές θέσεις εργασίας, είναι χρονοβόρος, όπως και η διαδικασίες των συντάξεων, των φόρων και η «καταδίωξη» των τιμολογίων.

Σε γενικές γραμμές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι σύμβουλοι είναι αφοσιωμένοι, ενθουσιώδεις και αυτοκινούμενοι. Προσφέρουν δεξιότητες και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε ευέλικτο χρονοδιάγραμμα (και συχνά σε σύντομο χρονικό διάστημα), ένα προσαρμόσιμο συμπλήρωμα στους εσωτερικούς ρόλους. Ωστόσο, οι απόψεις των ελεύθερων επαγγελματιών και των συμβούλων συχνά δεν ακούγονται.

Αυτό συμβαίνει, επειδή θεωρείται πως μια θεσμική υπαγωγή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την προσωπική δεξιότητα και εμπειρία. Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε, ότι μια κοινότητα ανεξάρτητων εργαζομένων αποτελεί κρίσιμο μέρος του εργατικού δυναμικού.

Οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες του μουσείου αισθάνονται υποτιμημένοι και υποαμειβόμενοι

Το Museum Freelance (οργανισμός που υπερασπίζεται τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συμβούλους σε μουσεία, γκαλερί και οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς) διενήργησε την πρώτη εις βάθος έρευνα για τον ελεύθερο επαγγελματισμό στον κλάδο. Η έρευνα έδειξε πως αν και το 47% των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων σε μουσεία αισθάνεται ότι τους εκτιμούν και τους αναγνωρίζουν για τη δουλειά που κάνουν, μόλις το 12% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι οι πολιτιστικοί οργανισμοί υποστηρίζουν έμπρακτα.

Συχνά, πολλοί εργοδότες δε λαμβάνουν υπόψη το επιχειρηματικό κόστος και τους φόρους που βαρύνουν τον ελεύθερο επαγγελματία, καθώς και τις αποδοχές διακοπών και ασθενείας ή τις ώρες που αφιερώθηκαν σε διοικητικά καθήκοντα. Η έκθεση ανέφερε πως: «Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες υπερεξυπηρετούν (εργάζονται περισσότερες ώρες από όσες έχουν συμφωνηθεί), που σημαίνει ότι το πραγματικό ημερήσιο μισθολόγιο είναι – στην πραγματικότητα – πολύ χαμηλότερο από αυτό που αναφέρεται».

Ακόμα, η έκθεση κατέδειξε πως: «Όταν συνυπολογιστούν οι χαμηλότερες ημερήσιες αμοιβές μπορεί να καταλήξουν να λαμβάνουν ένα εισόδημα που είναι ίσο ή λιγότερο από τον κατώτατο μισθό».

Και ενώ πολλοί ερωτηθέντες είπαν ότι επέλεξαν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες για μεγαλύτερη ευελιξία και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η έρευνα έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό το έκανε από ανάγκη και όχι για τα προφανή οφέλη. Περίπου το 19% δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας, επειδή δε μπορούσε να βρει αμειβόμενη εργασία και το 16% επειδή είχαν απολυθεί – ένα ποσοστό που έχει αυξηθεί λόγω των επιπτώσεων του Covid-19.

Ωστόσο, το 60% συμφώνησε ότι είναι δυνατό να έχει κανείς μια επιτυχημένη καριέρα στον πολιτιστικό τομέα, υπό αυτό το καθεστώς εργασίας. Τέλος, οι ίδιοι τόνισαν πως οι οργανισμοί θα μπορούσαν να κάνουν θετικές αλλαγές, βελτιώνοντας τις απολαβές και θεσπίζοντας δικαιότερες διαδικασίες προμηθειών. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί δίνοντας υποστήριξη και συμβουλές στους ελεύθερους επαγγελματίες, μεγαλύτερη αναγνώριση και συμπεριλαμβάνοντάς τους στον προγραμματισμό και τις ευκαιρίες κατάρτισης.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια κοινότητα πλέον. Μέσω διάφορων ιστολογιών και ομάδων στα κοινωνικά δίκτυα, συνδέονται και βλέπουν ο ένας τον άλλο ως συνεργάτες, παρά ως ανταγωνιστές.

Ωστόσο , η πρόοδος δεν ήταν συνεπής και οι επαγγελματίες εξακολουθούν να υφίστανται χαμηλές αμοιβές και προμήθειες ή άδικες συμβάσεις. Ως αποτέλεσμα, ο ελεύθερος επαγγελματισμός συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως οικονομικά μη βιώσιμη επιλογή.

Πηγή: Estée Janssens / Unsplash

Προτάσεις για δημιουργία υγιούς συνεργατικής σχέσης ανάμεσα σε ελεύθερους επαγγελματίες και πολιτιστικά ιδρύματα

Ο τομέας οφείλει να λειτουργήσει ως συλλογικότητα, για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανισότητες. Ειδικότερα, οι χρηματοδότες και οργανισμοί υποστήριξης του κλάδου χρειάζεται να παρέχουν σαφείς συμβουλές και συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης, δίκαιης πληρωμής και συνεργασίας με ελεύθερους επαγγελματίες ως προϋπόθεση της χρηματοδότησης. Το εργατικό δυναμικό των ανεξάρτητων επαγγελματιών θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με τις επιχορηγήσεις και την ανάπτυξη προσωπικού.

Προτάσεις για οργανισμούς:

– Εκτιμήστε τους ελεύθερους επαγγελματίες, συμβουλευτείτε και συμπεριλάβετε τους.
– Παρέχετε οικονομικές ευκαιρίες.
– Αναπτύξτε και εφαρμόστε βέλτιστες πρακτικές διαδικασιών προμηθειών αλλά και καθοδήγηση για συμβατικά θέματα.

Προτάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες:

– Σκεφτείτε σαν επιχείρηση.
– Μείνετε ενημερωμένοι.
– Να είστε διεκδικητικοί.
– Συμμετέχετε στην κοινότητα των Ελεύθερων Επαγγελματιών του Μουσείου
– Αναγνωρίστε και προβάλετε έντονα τα επιτεύγματά σας.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η ανάκαμψη του κλάδου από τις προκλήσεις των τελευταίων χρόνων χρειάζεται την τεχνογνωσία, τις ιδέες και την ευελιξία που παρέχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι ζωτικής σημασίας να καλλιεργηθούν οι συνθήκες για να διασφαλιστεί ότι εκείνοι – και επομένως οι δεξιότητες και η τεχνογνωσία τους – παραμένουν στον κλάδο. Εκτιμήστε και υποστηρίξτε αυτούς τους εργαζόμενους.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top