Mentoring: Εξελίξου μέσα από την πρόκληση και τον προβληματισμό

Τα προγράμματα mentoring είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι επαγγελματίες μουσείων μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Καθώς συζητάμε για την προσωπική εξέλιξη, είναι σημαντικό να μάθουμε την αξία της σχέσης μεταξύ μεντόρων και εκπαιδευόμενων.

Mentoring και οι διαφορετικές μορφές του

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της συμβουλευτικής (mentoring) όπως και πολλοί τύποι. Το mentoring θα μπορούσε να περιγραφεί ως η διαδικασία άτυπης μετάδοσης γνώσης, κοινωνικής ή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης όπου σχετίζεται με την εργασία, την καριέρα και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι επαγγελματίες, ειδικά στον μουσειακό κλάδο, μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα mentoring είτε αναζητούν μέντορα είτε εκπαιδευόμενο.

Η συμβουλευτική έχει να κάνει με τη δημιουργία και την αμοιβαία καλλιέργεια επωφελών σχέσεων. Η μορφή μιας σχέσης καθοδήγησης μπορεί να ποικίλλει πολύ. Είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι με την παραδοσιακή μορφή «ένας προς έναν», στην οποία ένα έμπειρο άτομο καθοδηγεί ένα μικρότερης επαγγελματικής εμπειρίας άτομο. Άλλες μορφές mentoring είναι το αντίστροφο mentoring (junior mentors senior), το ομαδικό (πολλαπλοί μέντορες ή/και εκπαιδευόμενοι) και τέλος από οργανισμό σε οργανισμό.

Παραδοσιακά, η συμβουλευτική ήταν μια δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά οι άνθρωποι μπορούν πλέον εύκολα να συμμετάσχουν σε εξ’ αποστάσεως συνεδρίες. Στα προφανή οφέλη περιλαμβάνονται η πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών μεντόρων, η συνεργασία με κάποιον που δεν είναι ντόπιος και η ευελιξία στις ρυθμίσεις συναντήσεων. Τόσο οι μέντορες όσο και οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να χρειαστεί να σκεφτούν διαφορετικά πώς να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τη σχέση λόγω απόστασης.

Εάν σκέφτεστε να αναλάβετε έναν ρόλο μέντορα, κάντε μερικές ερωτήσεις στον εαυτό σας. Πόσο ενεργητικά ακούτε; Πόσο έμπειροι είστε στο να δίνετε και να λαμβάνετε συμβουλές; Σας αρέσει η συνεργατική μάθηση; Έχετε δεξιότητες εξομάλυνσης και διαχείρισης συγκρούσεων;

Πώς λειτουργεί το mentoring;

Η επίσημη συμβουλευτική μπορεί να ξεκινήσει είτε από μέντορα είτε από εκπαιδευόμενο και περιλαμβάνει πέντε φάσεις:

Πρώτη φάση: Απολογισμός και προσδιορισμός μακροπρόθεσμων στόχων

Πρώτα καθορίζεται ο σκοπός του mentoring. Ποιες δεξιότητες ή προοπτικές θέλει να μάθει ή να αναπτύξει ο εκπαιδευόμενος (ή ο μέντορας). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον εντοπισμό πιθανών μεντόρων (ή εκπαιδευόμενων).

Δεύτερη φάση: Χτίζοντας σχέσεις

Μόλις γίνει το αίτημα αποδεκτό, ο μέντορας και ο εκπαιδευόμενος γνωρίζονται κατά τις πρώτες συναντήσεις τους.

Τρίτη φάση: Ρύθμιση οδηγιών

Έχοντας δημιουργήσει μια σχέση, το ζευγάρι ή η ομάδα συζητά τους στόχους και τις προσδοκίες για την πορεία του mentoring.

Τέταρτη φάση: Κάνοντας το ταξίδι

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είναι σημαντικό να αξιολογήσετε την ίδια τη συνεργασία για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί τόσο για τον μέντορα όσο και για τον εκπαιδευόμενο.

Πέμπτη φάση: Αποτίμηση

Μετά από κάποια προκαθορισμένη περίοδο, το ζευγάρι ή η ομάδα εξετάζει εάν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί και αν είναι καιρός να τερματιστεί το επίσημο mentoring.

Πηγή: Unsplash

Ποια είναι τα οφέλη του mentoring;

Μια σχέση συμβουλευτικής μπορεί να επικεντρωθεί στην καριέρα ή στην ατομική εξέλιξη. Τα οφέλη για έναν εκπαιδευόμενο περιλαμβάνουν την απόκτηση γνώσεων γύρω από τη λειτουργία του μουσείου, δεξιοτήτων και εμπειριών που μπορεί να οδηγήσουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων του και σε μελλοντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Επίσης, μέσω του δικτύου του μέντορα, έρχεται σε επαφή με επιτυχημένους επαγγελματίες του κλάδου και έχει πρόσβαση σε πηγές και εξειδικευμένα εργαλεία.

Οι μέντορες έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν στη διαμόρφωση νέων επαγγελματιών μουσείων, για να ενισχύσουν την ανάπτυξη των πολιτιστικών ιδρυμάτων, ενώ οι εκπαιδευόμενοι δύνανται όχι μόνο να μάθουν περισσότερα για το πεδίο εξειδίκευσης αλλά είναι σε θέση να προχωρήσουν στην καριέρα τους. Οι εμπλεκόμενοι στα προγράμματα mentoring περνούν από μια διαδικασία μάθησης έτσι ώστε να συνεχίσουν να εξελίσσονται προσωπικά αλλά και στους αντίστοιχους τομείς τους.

Οι δημοσιεύσεις των εμπειριών από εκπαιδευόμενους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους μέντορες στον τομέα των μουσείων για να βοηθήσουν στη βελτίωση των μουσειακών πρακτικών και να μάθουν πώς οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τη σχέση με έναν μέντορα.

Μερικοί μέντορες θεωρούνται πρότυπα. Είναι καθρέφτες με τους οποίους εξετάζονται οι δυνάμεις και οι αδυναμίες των εκπαιδευόμενων, αναγνωρίζονται οι ικανότητες και οι επιθυμίες έτσι ώστε να γίνουν σαφείς επιλογές. Τα πρότυπα μπορούν να αυξήσουν τις προοπτικές εξέλιξης του εκπαιδευόμενου, ενθαρρύνοντάς τον να αξιοποιήσει τις δικές του δυνατότητες.

Προγράμματα συμβουλευτικής για επαγγελματίες μουσείων

Όπως με κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, η εκπαίδευση είναι σημαντική για να είσαι αποτελεσματικός μέντορας. Η International Mentoring Association και η American Alliance of Museums διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για αυτά τα προγράμματα. Το Συμβούλιο Πολιτιστικών Ανθρώπινων Πόρων του Καναδά έχει μια χρήσιμη λίστα ικανοτήτων για διευθυντές πολιτιστικών οργανισμών.

Ορισμένοι οργανισμοί μουσείων προσφέρουν προγράμματα mentoring για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως. Οι μέντορες και οι εκπαιδευόμενοι αντιστοιχίζονται ανάλογα με το υπόβαθρο τους στον κλάδο και ενθαρρύνονται να αναφέρουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους για να βοηθήσουν να γίνουν προσαρμογές όπου απαιτείται.

Τα άρθρα που γράφτηκαν για το εργατικό δυναμικό του 21ου αιώνα αναφέρουν συχνά μερικές δεξιότητες και συμπεριφορές ως απαραίτητες για την επιτυχία. Αυτά περιλαμβάνουν προσαρμογή σε γρήγορες αλλαγές, προσανατολισμό προς την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, την ευελιξία, την ικανότητα αντιμετώπισης της αβεβαιότητας και την εφαρμογή της γνώσης σε μια σειρά καταστάσεων και την ικανότητα συνεργασίας.

Το mentoring μπορεί να αποτελέσει «όχημα» μέσω του οποίου ένα άτομο, είτε μέντορας είτε εκπαιδευόμενος, μπορεί να μάθει και να εξασκήσει αυτές τις δεξιότητες. Όταν τους δίνονται τα κατάλληλα εργαλεία και οι ευκαιρίες, οι μέντορες και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο για τον τομέα των μουσείων και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και μακροζωία των πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top