Ηγέτες μουσείων: Ανατρέποντας τα δεδομένα γύρω από το ρόλο τους

Τα επιτυχημένα μουσεία δίνουν έμφαση στη συνεκτική ηγεσία και στον προγραμματισμό με επίκεντρο τον επισκέπτη. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες οικοδομούν εμπιστοσύνη, ενθαρρύνουν τα επιτεύγματα και αμφισβητούν τις παραδοχές- θέτουν την επιτυχία του οργανισμού πάνω από το προσωπικό τους «μεγαλείο».

Το πώς συνεργάζονται οι άνθρωποι και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις είναι βασικά ζητήματα για τα μουσεία και τα διοικητικά τους συμβούλια. Η επιχειρηματικότητα στα ιδρύματα αυτά πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών- αυτό σημαίνει κατανόηση της φύσης της μάθησης και όχι απλώς να γίνονται τα μουσεία πιο ψυχαγωγικά. Η εστίαση των ηγετών και των διοικητικών συμβουλίων των μουσείων πρέπει να είναι η καινοτομία και η αναζήτηση γνήσιας ποιότητας.

Ο ρόλος του ηγέτη

Οι μύθοι θέλουν τον ηγέτη να συνδέεται με την ανάπτυξη ενός ειδικού προγράμματος για την επίτευξη μετασχηματισμού του ιδρύματος, να εστιάζει στα χρήματα για την επίτευξη της αλλαγής, να επιδιώκει εξαγορές και να επενδύει στην τεχνολογία. Ωστόσο, μεταξύ των συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν τους ηγέτες, έχουν εντοπιστεί τέσσερις παράγοντες που σχετίζονται σημαντικά τόσο με τις στάσεις όσο και με την απόδοση των εργαζομένων.

– Εξιδανικευμένη επιρροή

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και σεβασμού, διαμόρφωση προτύπων.

– Εμπνευσμένη παρακίνηση

Ενθάρρυνση της επίτευξης αποτελεσμάτων, πέρα από τις δικές του προσδοκίες.

– Διανοητική υποκίνηση

Αμφισβήτηση των παραδοχών και παροχή γόνιμου εδάφους για ανακάλυψη και ανάπτυξη.

– Εξατομικευμένη αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση του προσωπικού ως ξεχωριστών μονάδων, αναγνώριση των επιτευγμάτων και συνεχής εργασία για να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Μαζί, οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται ως μετασχηματιστική ή χαρισματική ηγεσία. Ο απώτερος στόχος της επιχειρηματικότητας στα μουσεία πρέπει να είναι η βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, αλλά και των συνεργατικών σχέσεων. Τα πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να μάθουν πολλά από τους ανθρώπους και τους οργανισμούς.

Ηγεσία στα μουσεία

Ο ρόλος του ηγέτη ενός μουσείου έχει γίνει πιο δύσκολος, καθώς τα ιδρύματα επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στους επισκέπτες και στη δημιουργία εσόδων, πέρα από τις παραδοσιακές πηγές. Η εστίαση στους επισκέπτες και στην καινοτομία είναι σκόπιμη.

Ωστόσο, τα µοντέλα διαχείρισης που εισήχθησαν από τον ιδιωτικό τοµέα σπάνια δίνουν έµφαση στις πραγµατικά βέλτιστες πρακτικές, αλλά µάλλον προκρίνουν οικονοµικές επιταγές και υπερβολικές µορφές επιχειρηµατικότητας. Η ηγεσία έχει ταυτιστεί με τη γρήγορη επίτευξη δραματικών αποτελεσμάτων και η μάθηση με τη συσσώρευση γεγονότων.

Οι περισσότεροι μάνατζερ ασχολούνται με τη στρατηγική και τις οικονομικές υποθέσεις, με το να γίνουν η κύρια πηγή στρατηγικού οράματος και σοφίας – μια κατάσταση που συνοδεύεται από το μοντέλο του «σκληρού ανθρώπου» και το υψηλό κύρος ή τις στενές διαδρομές καριέρας των μάνατζερ ανθρώπινου δυναμικού.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα μουσεία, και μάλιστα όλοι οι καλλιτεχνικοί οργανισμοί, είναι διαφορετικοί από τις επιχειρήσεις και ότι, επομένως, η διοίκηση και η ηγεσία δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο σχέση με αυτές. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις και ορισμένα διοικητικά συμβούλια έχουν επιβάλει την πρακτική της διοίκησης, ως απλή ακολουθία κανόνων.

Πηγή: David Barajas/ Unsplash

Επιτυχημένοι οργανισμοί vs αποτελεσματικά μουσεία

Οι επιτυχημένες ή με όραμα εταιρείες καθοδηγούνται από μια βασική ιδεολογία – μια αίσθηση του σκοπού πέρα από την απλή κερδοφορία- η οποία τους δίνει μια ισχυρή ταυτότητα και τις κρατά ενωμένες μπροστά στην αλλαγή. Θέτουν τολμηρούς στόχους και υιοθετούν κάθε είδους προσεγγίσεις, για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να πειραματιστούν – να δοκιμάσουν πράγματα και στη συνέχεια να κρατήσουν ό,τι λειτουργεί.

Ακόμα, οι αποτελεσματικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από πρακτικές υψηλών επιδόσεων: εξαρτημένη εργασία με υψηλό μισθό, ιδιαίτερα επιλεκτική πρόσληψη, σημαντικές επενδύσεις στην κατάρτιση και συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων.

Τέτοιοι οργανισμοί αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για την εκπαίδευση των ανθρώπων στην ηγεσία. Το πιο σημαντικό είναι ότι προσλαμβάνουν άτομα για την ικανότητά τους να ηγούνται και να καλλιεργούν ένα καινοτόμο περιβάλλον- δεν αναθέτουν όλο το έργο σε συμβούλους ούτε εκμαιεύουν τις απόψεις του προσωπικού.

Τα μουσεία σπάνια εξετάζουν άλλους οργανισμούς που έχουν επιτύχει. Οι καινοτόμοι τρόποι για τη συνέχιση της αποστολής τους φαίνεται να υποτάσσονται, από εκείνους που διαμορφώνουν πολιτικές υψηλού επιπέδου για τα μουσεία, στην αποτελεσματικότητα και στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

Τα μουσεία θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά για τις κοινότητες τις οποίες εξυπηρετούν και στις οποίες λειτουργούν. Μια τέτοια προσέγγιση της αποτελεσματικότητας των μη κερδοσκοπικών οργανισμών εμπίπτει στο μοντέλο της «κοινωνικής επιχείρησης» και στην αξιολόγηση με βάση το αποτέλεσμα.

Τα πολιτιστικά ιδρύματα οφείλουν, μέσω αποδεδειγμένα αποτελεσματικών προγραμμάτων, να κάνουν μια θετική διαφορά στην ποιότητα της ατομικής και κοινοτικής ζωής. Αναδιατυπωμένο σε όρους μάρκετινγκ, η απαίτηση είναι το μουσείο να παρέχει κάποια επαληθεύσιμη προστιθέμενη αξία στη ζωή εκείνων που εξυπηρετεί σε αντάλλαγμα για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Στις επιχειρήσεις, όπως και στην τέχνη, αυτό που διακρίνει τους ηγέτες και το μεγαλείο από τη μετριότητα, είναι η ικανότητα να οραματίζονται μέχρι που θα μπορούσε να φτάσει το ίδρυμα. Η ηγεσία όχι μόνο συμβάλλει στον καθορισμό του νοήματος και της κατεύθυνσης, αλλά είναι επίσης η κύρια δύναμη για την ουσιαστική αλλαγή σε έναν οργανισμό.

Οι ενέργειες των διοικητικών συμβουλίων και των κυβερνήσεων είναι συνήθως κάτι περισσότερο από παρεμβάσεις. Η καινοτομία και η αναζήτηση της ποιότητας θα προωθηθούν με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την ενθάρρυνση των άλλων να επιτύχουν, την αμφισβήτηση των παραδοχών και, πάνω απ’ όλα, τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες, που ενθαρρύνονται να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top