Γιατί οι εθελοντές είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των μουσείων

Τα μουσεία επενδύουν σε εθελοντές, δια ζώσης ή ψηφιακούς, και ομάδες «φίλων», με σκοπό την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιδρύματος, μέσω της ένθερμης κοινοτικής συμμετοχής.

Για να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν, πολλά μουσεία βασίζονται σε εθελοντές για καθημερινές λειτουργίες, αλλά και την διαδικτυακή τους προώθηση. Αυτό συναντάται, κυρίως, σε μικρά ιδρύματα, με περιορισμούς στον προϋπολογισμό και το αμειβόμενο προσωπικό.

Ο ρόλος των εθελοντών στα μουσεία

Στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, ο ρόλος του εθελοντή και του «φίλου» έγκειται στη δημιουργία μιας επωφελούς σχέσης μεταξύ του φορέα και της κοινότητας. Ως συνδετικός κρίκος, λοιπόν, ενθαρρύνουν την κοινοτική συμμετοχή, ενώ προάγουν τη μάθηση, τον πολιτισμό και την ευημερία.

Καθώς τα μουσεία φέρουν την ευθύνη της παροχής πολιτιστικής δέσμευσης στις κοινότητές τους, οι εθελοντές είναι μια λύση για την ενθάρρυνση της κοινοτικής συμμετοχής, αλλά και την μείωση των εξόδων. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ενώ τα μεγαλύτερα ιδρύματα μπορεί να μην βασίζονται για οικονομικούς λόγους στο ανθρώπινο δυναμικό των εθελοντών, εξακολουθούν να τους αναζητούν, συνήθως για να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την κοινότητα.

Ο προσεκτικός σχεδιασμός γύρω από την εθελοντική συμμετοχή μπορεί να εξασφαλίσει ότι το μουσείο θα λειτουργήσει αποτελεσματικά, με χαμηλό κόστος, υποστηρίζοντας το σκοπό και την αποστολή του. Οι εθελοντές θα μπορούσαν να νοηθούν και ως οι πιο συχνοί επισκέπτες του μουσείου, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία τους, θα ενισχύσουν το brand και τις δράσεις του.

Για να καταστεί, όμως, αποτελεσματική η συνεργασία ανάμεσα τους, απαιτείται αρχικά ο καθορισμός των χαρακτηριστικών της εθελοντικής συμμετοχής. Με άλλα λόγια, τα δύο μέρη χρειάζεται να συμφωνήσουν στις αρμοδιότητες, τον χρόνο που θα αφιερώνεται και να καθορίσουν τους στόχους της συνεργασίας τους.

Η αυξανόμενη αξία των ψηφιακών εθελοντών για τα μουσεία

Πολλά πολιτιστικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τη βοήθεια εθελοντών για να λειτουργούν ομαλά και να παραμείνουν σε επαφή με την κοινότητα. Επομένως, οι εθελοντές δεν είναι κάτι νέο για τα μουσεία, αλλά η κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών στον ψηφιακό τομέα είναι.

Αυτοί οι εθελοντές μπορούν να συνεργαστούν μέσω της τεχνολογίας, προκειμένου να προβάλουν το μουσείο στο ίντερνετ, να οργανώσουν καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμα και ψηφιακές εκθέσεις. Αυτό επιτρέπει στα ιδρύματα να αλληλεπιδρούν με το κοινό πέρα από τον φυσικό τους χώρο, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τα μέλη του προσωπικού.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας αυξανόμενος αριθμός μουσείων κλιμακώνουν τις ψηφιακές τους δραστηριότητες με τη βοήθεια εθελοντών. Για παράδειγμα, το μουσείο Smithsonian έχει το δικό του Κέντρο Μεταγραφής το οποίο, από το 2013, έχει προσελκύσει εθελοντές για να γίνουν οι συλλογές πιο προσιτές. Αυτό περιλαμβάνει μεταγραφή ιστορικών εγγράφων σε έναν ψηφιακό κατάλογο.

Γιατί οι εθελοντές είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των μουσείων
Πηγή: Product School / Unsplash

Μην ξεχνάτε πως οι ψηφιακοί εθελοντές αποτελούν μέρος της οικογένειας του μουσείου όσο και οι υπόλοιποι εθελοντές ή τα μόνιμα μέλη του προσωπικού. Επομένως, είναι σημαντικό να είναι ευπρόσδεκτοι και να παραμένουν ενημερωμένοι.

Τα μουσεία, λοιπόν, πρέπει πρώτα να κατανοήσουν τα πιθανά οφέλη των ψηφιακών εθελοντών, προτού εξερευνήσουν τους καλύτερους τρόπους πρόσληψης, εκπαίδευσης, ενσωμάτωσης και υποστήριξής τους.

Καθώς οι ψηφιακοί εθελοντές είναι πιο πιθανό να εργαστούν εξ’ αποστάσεως, ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Dropbox, τα Φύλλα Google κ.α. μπορούν να κάνουν εύκολη και απρόσκοπτη την ανταλλαγή πληροφοριών, την επεξεργασία εγγράφων και τον έλεγχο της προόδου.

Αυτό μπορεί να εγείρει τις δικές του προκλήσεις, όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ευαισθησία σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Για το λόγο αυτό, η στενή συνεργασία με ομάδες πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριών για την παροχή επαρκούς καθοδήγησης και εκπαίδευσης στους εθελοντές είναι κρίσιμης σημασίας.

Ο εντοπισμός των υποψήφιων εθελοντών και η συνεργασία

Ενώ η παρουσία ψηφιακών εθελοντών μπορεί να είναι τεράστιο πλεονέκτημα για τα μουσεία, η αναζήτηση και η εκπαίδευσή τους απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και αφοσίωση. Η αρχική προετοιμασία για τη διαδικασία, θα πρέπει να ξεκινήσει με τη σύνταξη ενός σαφούς προφίλ του ρόλου και των αρμοδιοτήτων, παρόμοιο με μια περιγραφή εργασίας.

Αυτό θα πρέπει να περιγράφει ακριβώς τι αναμένεται να προσφέρουν και ποιές δεξιότητες θα αναπτύξουν. Τα μουσεία θα πρέπει, επίσης, να θέσουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής του υποψηφίου, καθώς η καταλληλόλητα θα καθορίσει πώς και από πού θα γίνει η καλύτερη πρόσληψη – είτε πρόκειται για φοιτητές είτε ίσως για συνταξιούχους επαγγελματίες.

Πολλά πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ή πολιτιστικά ιδρύματα διαθέτουν γραφεία ευρέσεως εργασίας και πλατφόρμες, μέσω των οποίων μπορούν να βρεθούν εθελοντές, ενώ ορισμένοι ιστότοποι ειδικεύονται στο να αντιστοιχίζουν εκκολαπτόμενους εθελοντές με τον σωστό ρόλο. Ακόμα, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τα μουσεία, που θέλουν να προσφέρουν εμπειρία σε νεότερους, μέσω του εθελοντισμού.

Εκτός από αυτές τις αποκλειστικές πλατφόρμες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στα μουσεία να δημοσιεύουν τις κενές θέσεις τους.

Μόλις βρεθούν οι υποψήφιοι, τα emails, οι τηλεφωνικές κλήσεις, οι βιντεοκλήσεις και, αν είναι δυνατόν, οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ εθελοντών και προσωπικού του μουσείου. Παράλληλα, θα δώσουν στα μουσεία την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τα κίνητρά τους και το σύνολο των ικανοτήτων τους.

Τέλος, μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για εμπνευσμένες ιδέες και μελέτες περιπτώσεων, από όσους διενεργούν τις τελευταίες και μεγαλύτερες ψηφιακές καινοτομίες σε μουσεία και γκαλερί, θα βοηθούσε να εντάξετε στο προσωπικό σας εθελοντές, που θα στηρίξουν το μουσείο και τις δράσεις του. Με έναν «στρατό» ψηφιακών εθελοντών στη διάθεσή τους, τα μουσεία ενισχύουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο και διασφαλίζουν ότι δεν μένουν πίσω από την τεχνολογικά προηγμένη εποχή.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top