Πώς να σχεδιάσετε και να οργανώσετε μια υπαίθρια έκθεση

Οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις κάθε είδους, τόσο οι υπαίθριες όσο και οι εσωτερικές, επιδιώκουν να μεταφέρουν το κοινό σε ένα καθηλωτικό περιβάλλον μέσω μοναδικών αντικειμένων και στοιχείων αφήγησης. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και εγκαθίστανται τα υπαίθρια εκθέματα τέχνης θα βοηθήσει στη μείωση του άγχους των καλλιτεχνών και στη βελτίωση της προσφερόμενης εμπειρίας επισκεπτών.

Τι είναι μια υπαίθρια έκθεση;

Μια υπαίθρια έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει κάθε είδους εγκατάσταση ή είδος τέχνης που εκτίθεται στο κοινό, είτε προσωρινή είτε μόνιμη. Όταν χρηματοδοτούνται, οι υπαίθριες εκθέσεις αποτελούν συχνά μέρος εκστρατειών βιωματικού μάρκετινγκ, σχεδιασμένων έτσι, ώστε να προσελκύσουν και να εμπλέξουν το κοινό με στόχο την προώθηση μιας επωνυμίας.

Τα εκθέματα μπορεί να είναι ανεξάρτητα, να συνδέονται με ένα κτήριο ή να εγκαθίστανται με άλλο τρόπο σε μια υπάρχουσα δομή. Παραδείγματα υπαίθριας έκθεσης περιλαμβάνουν: Γλυπτά, υπαίθριες τοιχογραφίες, pop-up μάρκετινγκ, διαδραστικές εγκαταστάσεις τέχνης, εκθέματα πολυμέσων ή περίπτερα εμπορικών εκθέσεων.

Η προετοιμασία για μια υπαίθρια έκθεση τέχνης είναι πολύ διαφορετική από αυτή μιας εσωτερικής. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού θα πρέπει να προβλεφθούν πιθανές καιρικές αλλαγές και να επιλεγούν τα κατάλληλα υλικά, να εκτιμηθούν τα χαρακτηριστικά του χώρου για σχεδιαστικές προσαρμογές και εάν ένα έκθεμα που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο μπορεί να εκτεθεί σε εξωτερικό.

Πώς να σχεδιάζετε για ένα ευρύ κοινό

Μια υπαίθρια έκθεση δεν είναι πάντα ένας επιλεγμένος προορισμός με ένα προκαθορισμένο κοινό, όπως πολλές εκθέσεις σε εσωτερικούς χώρους. Αντίθετα, συχνά βασίζεται στο αυθόρμητο ενδιαφέρον των περαστικών, που πηγάζει από την περιέργεια.

Συνεπώς, ο σχεδιασμός ενός εκθέματος τέχνης για εξωτερικό χώρο απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση ως προς την εμπλοκή του κοινού. Για παράδειγμα, η σήμανση μπορεί να είναι απαραίτητη για να κατευθύνει τους επισκέπτες προς ένα έκθεμα όπου υπάρχουν οπτικοί περισπασμοί.

Ακόμα, η τοποθέτηση ενός κεντρικού στοιχείου, που θα προσελκύει την προσοχή, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Τα τυπωμένα γραφιστικά μεγάλης κλίμακας ή ο κατάλληλος φωτισμός -ειδικά τις βραδινές ώρες- είναι επίσης τρόποι για να ενθαρρύνετε την εμπλοκή σε ένα δημόσιο περιβάλλον.

Υπαίθρια έκθεση στη Θεσσαλονίκη επί 99 ώρες. Πηγή: Filippa Vlastou

Η προετοιμασία χώρου

Κατά τη δημιουργία εκθεμάτων τέχνης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες πτυχές σχεδιασμού, υλικοτεχνικής υποδομής και ασφάλειας, καθώς πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος βανδαλισμού. Μια προκαταρκτική έρευνα του χώρου θα σας βοηθήσει, επίσης, να εντοπίσετε τις κλίσεις και λοιπές ανωμαλίες του τοπίου που μπορεί να θέσουν προκλήσεις.

Άλλοι παράγοντες του χώρου που πρέπει να καταγραφούν νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού εκθέσεων τέχνης περιλαμβάνουν τη σήμανση για την κυκλοφορία, τη διαθεσιμότητα παροχών ενέργειας, την παρεμποδιστική υποδομή και τυχόν απαιτήσεις αδειοδότησης ή επιθεώρησης.

Ετοιμότητα για τις καιρικές συνθήκες

Μια έκθεση που έχει κατασκευαστεί για εξωτερική χρήση θα προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης με ανθεκτικά υλικά. Η διάβρωση, η στρέβλωση από ακραίες θερμοκρασίες, η ζημιά από το νερό και άλλοι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν με προσεκτικό σχεδιασμό.

Οι προσωρινές εγκαταστάσεις μπορεί να απαιτούν κάτι περισσότερο από ένα σκέπαστρο για την προστασία από τις κακές καιρικές συνθήκες. Για τις εκστρατείες μάρκετινγκ που έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν το κοινό, ένα σχέδιο για τις βροχερές ημέρες μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή δαπανηρών διακοπών λειτουργίας.

Ένα έκθεμα με ενσωματωμένο φωτισμό ή ήχο ίσως να χρειάζεται εξωτερική παροχή ρεύματος, η οποία να δημιουργήσει προβλήματα σε κακές καιρικές συνθήκες. Προετοιμαστείτε κρατώντας εφεδρικά καλώδια επέκτασης, αντιηλεκτροπληξιακούς διακόπτες, βιομηχανική ταινία, κουτί πρώτων βοηθειών και άλλες επιπλέον προμήθειες.

Ακόμα, η απρόβλεπτη συμπεριφορά του ανέμου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο υπολογισμός του μέγιστου φορτίου ανέμου είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα γλυπτά, οι πινακίδες, τα περίπτερα εκθεμάτων και άλλα στοιχεία απορροφούν τις δυνάμεις του ανέμου με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Σε εκθέσεις πολυμέσων, οι βλάβες στις οθόνες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να κοστίσουν ακριβά, ενώ για την υψηλή τέχνη, οι ζημιές σε μοναδικά έργα μπορεί να είναι αναντικατάστατες. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Πηγή: Robert Devaney

Εύρεση εταιρειών εγκατάστασης υπαίθριας τέχνης

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή μεγάλων εγκαταστάσεων τέχνης σε εξωτερικούς χώρους απαιτεί σχεδιασμό και συντονισμό σε κάθε βήμα. Από την επιλογή των υλικών, μέχρι την επιθεώρηση των υποψήφιων χώρων, τη συγκέντρωση των απαραίτητων αδειών και τη διενέργεια ελέγχων, είναι μια διαδικασία που είναι καλύτερο να ανατεθεί σε επαγγελματίες, καθώς απροσδόκητα προβλήματα μπορούν να έχουν επιπτώσεις σε χρόνο, χρήματα και στην ασφάλεια των επισκεπτών.

Οι εταιρείες σχεδιασμού εκθέσεων που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και εγκαθιστούν εκθέματα τέχνης, διαθέτουν ένα σύνολο διεπιστημονικών δεξιοτήτων που βελτιστοποιεί κάθε βήμα. Επίσης, προβλέπουν τα προβλήματα και θα ανταποκρίνονται με πρακτικές λύσεις, ενώ θα παρέχουν ένα ενιαίο σημείο επαφής και λογοδοσίας. Τέλος, με την τεχνογνωσία τους διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο σε κάθε ανάγκη του έργου.

Συγκεκριμένα, μια εταιρεία σχεδιασμού εκθέσεων θα βοηθήσει στο συντονισμό με τους τοπικούς επιθεωρητές και τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής εγκατάσταση ενός υπαίθριου εκθέματος τέχνης. Παράλληλα, θα βοηθήσει στον υπολογισμό του φορτίου ανέμου και στην κατασκευή εγκαταστάσεων τέχνης που θα είναι δομικά ανθεκτικές και ασφαλείς σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Όποιο είδος εγκατάστασης και αν σκοπεύετε να σχεδιάσετε, ο προγραμματισμός, ο έλεγχος, η πρόβλεψη των ενεργειών, καθώς και η εύρεση των κατάλληλων συνεργατών είναι σημαντικά. Παρά τις υψηλές απαιτήσεις που έχει ο σχεδιασμός μιας υπαίθριας έκθεσης, τα οφέλη είναι πολλά και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την προσέλκυση διευρυμένου κοινού, νέες συνεργασίες και προώθηση προσωπικής τέχνης.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top