Πώς να δημιουργήσετε μια έκθεση στην τάξη

Μια έκθεση επιμελημένη από μαθητές για την τάξη ή το σχολείο σας θα τους δώσει την ευκαιρία να διερευνήσουν αντικείμενα με τρόπους που ενθαρρύνουν τη συνεργασία, την έρευνα και τη συζήτηση. Αυτά τα στοιχεία δημιουργούν επιτυχημένα, εντατικά προγράμματα που ωφελούν τόσο το σχολείο όσο και την κοινότητα.

Τα σχολεία πραγματοποιούν επισκέψεις στα μουσεία, ενώ τα τελευταία δημιουργούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές διαφορετικών ηλικιών. Ωστόσο, σπάνια τα παιδιά προτρέπονται να σχεδιάσουν τα ίδια μια δράση ή μια έκθεση.

Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και των αναλυτικών δεξιοτήτων. Ακόμα, θα έδινε τη δυνατότητα για διαθεματική και βασιζόμενη στην έρευνα μάθηση.

Δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες

Αρχικά, ζητήστε από τους μαθητές να φέρουν αντικείμενα από το σπίτι τους που έχουν να πουν μια ιστορία για τους ίδιους ή/και τις οικογένειές τους. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε τοπικούς φορείς, όπως συλλόγους, μουσεία ή βιβλιοθήκες για να σας δανείσουν κάποια εκθέματα για προκαθορισμένο διάστημα.

Τα αντικείμενα που προέρχονται από τοπικές πηγές θα σχηματίζουν συνδέσεις με την τοπική κοινότητα, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να υποστηρίξουν την πολιτιστική ποικιλομορφία και την κληρονομιά μεταξύ των συνομηλίκων. Καλό είναι να δοθεί προτεραιότητα σε αφηγήσεις ιστορικά περιθωριοποιημένων ομάδων, που συχνά λείπουν από τα προγράμματα σπουδών της τάξης. Στόχος είναι ο σχεδιασμός της έκθεσης στο σχολείο να αποτελέσει μια δημιουργική, αλλά και εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της οποίας θα ασκηθεί κριτική σε ζητήματα και ενδεχομένως θα δοθούν ρεαλιστικές λύσεις σε προβλήματα της κοινότητας.

Ακολουθήστε τα βήματα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τη δική σας έκθεση στην τάξη ή στο σχολείο.

1. Σχεδιάστε το θέμα

Ακροατήριο

Ως τάξη συζητήστε και αποφασίστε σε ποιους απευθύνεται η έκθεσή σας και τι πιστεύετε ότι θα ήθελαν περισσότερο να μάθουν οι δυνητικοί επισκέπτες. Θα μπορούσατε να ζητήσετε από τα μέλη της κοινότητας τη γνώμη τους για να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα για τα ενδιαφέροντά τους.

Ιστορία ή θέμα έκθεσης

Αποφασίστε ποιο θα είναι το κύριο θέμα της έκθεσης, διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν σημεία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι ιδέες περιλαμβάνουν: ιστορία της περιοχής, πολιτιστική ποικιλομορφία στην τάξη ή το σχολείο σας, ζώα υπό εξαφάνιση κλπ.

Ποιο είναι το κύριο μήνυμα που θέλετε να μεταδώσετε στους επισκέπτες;
Τι ελπίζετε να μάθουν οι επισκέπτες;

Δημιουργήστε μια περιήγηση ή μια διαδρομή έκθεσης

Σε ομάδες, ζητήστε από τους μαθητές να αναπτύξουν μια περιήγηση ή εμπειρία για τους επισκέπτες που έρχονται στην έκθεση που δημιούργησαν. Κάθε αντικείμενο λέει μια ιστορία. Επομένως ενθαρρύνετε τους μαθητές να σκεφτούν τρόπους για να βοηθήσουν τους άλλους να εμπλακούν σε αυτήν την ιστορία, όπως προβολή εικόνων που συμπληρώνουν το αντικείμενο, ανάπτυξη ερωτήσεων ανοιχτού τύπου ή μια δραστηριότητα βασισμένη στην τέχνη που συμπληρώνει μια ενότητα της έκθεσης.

Αντικείμενα, ιστορίες και έμπνευση

Εάν έχετε ήδη αποφασίσει για κάποια αντικείμενα ή ιστορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας, αφιερώστε λίγο χρόνο εξετάζοντάς τα. Μοιραστείτε παρατηρήσεις με την ομάδα σας (την τάξη) που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε το θέμα της έκθεσής σας. Για έμπνευση, βρείτε φωτογραφίες που σχετίζονται με το θέμα και δημιουργήστε έναν φυσικό ή ψηφιακό πίνακα που θα αποθηκεύετε τις ιδέες και τις αποφάσεις σας.

Η ανάπτυξη της δικής σας έκθεσης δίνει μεγάλο περιθώριο για διαθεματικά προγράμματα και μάθηση βάσει έργου, καθώς οι μαθητές εμβαθύνουν σε ένα επιλεγμένο θέμα.

2. Αναπτύξτε υποθέματα

Ενότητες έκθεσης


Αποφασίστε σε πόσες ενότητες θα χωριστεί η έκθεσή σας. Ποια είναι τα θέματα για κάθε υποενότητα; Ποια είναι η σειρά των τμημάτων;

Υποθέματα ερευνητικής έκθεσης


Σε ομάδες, οι μαθητές μπορούν να ερευνήσουν τα υποθέματα. Αναπτύξτε ερωτήσεις διερεύνησης για να τους βοηθήσετε και ενθαρρύνετε τη χρήση ποικίλων πόρων, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, διαδικτύου και διαβουλεύσεων με την κοινότητα.

Εκθέματα


Σκεφτείτε ποια αντικείμενα, εικόνες ή έργα τέχνης θα θέλατε να συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας για να αφηγηθείτε την ιστορία της.

Θα μπορούσαν οι μαθητές να φέρουν κάτι από το σπίτι;
Θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στην τοπική κοινότητα ή να δανειστείτε αντικείμενα από την τοπική βιβλιοθήκη;
Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε τα δικά σας έργα τέχνης ή ήχου;

Ακόμα, εξετάστε εάν τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται είναι πρωτεύουσες ή δευτερεύουσες πηγές.

Δημιουργήστε μια λίστα αντικειμένων

Καθώς συλλέγετε αντικείμενα, δημιουργήστε μια λίστα και καταγράψτε ό,τι μπορείτε από τα ακόλουθα: το όνομα του αντικειμένου, το όνομα του συλλέκτη, το όνομα του δανειστή, το όνομα του κατασκευαστή, μια σύντομη περιγραφή.

3. Σχεδιάστε την έκθεσή σας

Ομαδοποίηση και τακτοποίηση αντικειμένων

Συζητήστε πώς θέλετε να ομαδοποιήσετε τα αντικείμενα για να τα παρουσιάσετε. Ορισμένες ιδέες περιλαμβάνουν: την προέλευση, την χρονική περίοδο, την ομάδα ζώων, τους τύπους αντικειμένων κλπ.

Σχεδιασμός έκθεσης

Σκεφτείτε πού θα γίνει η έκθεσή σας και σχεδιάστε μια κάτοψη με τους επιμέρους χώρους.

Πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε καλύτερα αυτόν τον χώρο για να παρουσιάσετε τα αντικείμενα και τις ιστορίες σας;
Θα υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει ο επισκέπτης για να δει την αφήγησή σας ή θα είναι απλή έκθεση αντικειμένων χωρίς storytelling;

Παρουσίαση αντικειμένων

Σκεφτείτε πώς θα εκθέσετε τα αντικείμενα και τις ιστορίες σας.

Τι πρόσθετους πόρους θα χρειαστείτε; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παλιά κομμάτια ξύλου, χαρτόκουτα ή διπλωμένο χαρτί για ετικέτες.

Πηγή: Kenny Eliason / Unsplash

4. Αναπτύξτε κείμενο

Εισαγωγή

Πρέπει να γράψετε ένα εισαγωγικό κείμενο για ολόκληρη την έκθεση που θα εξηγεί περί τίνος πρόκειται. Αυτό θα πρέπει να είναι περίπου 200 λέξεις.

Πίνακες τμημάτων

Ακόμα, χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα κείμενο για κάθε ενότητα της έκθεσης, που θα περιγράφει το θέμα της. Αυτά τα πάνελ πρέπει να είναι περίπου 200 λέξεις το καθένα.

Ετικέτες αντικειμένων

Οι ετικέτες είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να μοιραστείτε πληροφορίες. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο τίτλος/όνομα του αντικειμένου ή του δείγματος, η ημερομηνία κατασκευής ή συλλογής του (εάν είναι γνωστή και σχετική) και μια σύντομη περιγραφή σχετικά με την ιστορία του ή τον λόγο συμπερίληψής του στην έκθεση.

Συντάξτε με στόχο να αναπτύξετε κείμενο που θα ενδιαφέρει το κοινό γι’ αυτό φροντίστε να είναι σύντομο, με μικρές προτάσεις. Μην ξεχνάτε να είστε συνεπείς ως προς τη μορφή και έκταση του κειμένου σε όλες τις ετικέτες.

Στην περίπτωση που αυτά που θέλετε να γράψετε είναι πολλά ή θέλετε να προσθέσετε επιπλέον ψηφιακό υλικό για να τα ενισχύσετε, όπως βίντεο, εικόνες, μουσική ή ηχογραφημένες αφηγήσεις, εξετάστε τη χρήση QRcode.

5. Ολοκληρώστε τον σχεδιασμό

Προσβασιμότητα

Διαμορφώστε την έκθεσή σας διασφαλίζοντας ότι υπάρχει αρκετός χώρος για επισκέπτες με καρότσι μωρού ή αναπηρικό αμαξίδιο. Ακόμα, αποφύγετε τη συνήθη τακτική τοποθέτησης των αντικειμένων «στο ύψος του ματιού», για να μπορούν να την απολαύσουν όσο δυνατόν περισσότεροι, όπως μικρότερα παιδιά.

Δημιουργήστε μια εικονική έκθεση


Πλέον οι μαθητές όλων των ηλικιών είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας. Δείξτε τους έναν πιο δημιουργικό τρόπο να εξελίξουν τις δεξιότητες τους, δημιουργώντας μια online έκθεση. Μπορείτε να επιλέξετε πλατφόρμες, όπως το Google arts ή κάτι πιο απαιτητικό (αν υπάρχει κάποιος μαθητής που έχει τις γνώσεις και τη διάθεση να προσφέρει)

6. Ξεκινήστε την έκθεσή σας

Δημιουργήστε ομάδα marketing

Εμπιστευτείτε τους μαθητές σας να προωθήσουν την έκθεσή τους στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορούν να γίνουν εξαιρετικά δημιουργικοί! Ξεκινήστε κάνοντας τη σελίδα της έκθεσης σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Φτιάξτε stories για το Instagram, shorts για το YouTube, βίντεο για το TikTok κ.ά.

Δημιουργήστε διαφημιστικό υλικό


Σχεδιάστε αφίσες και φυλλάδια χρησιμοποιώντας πειστική γλώσσα που δελεάζει το κοινό σας να έρθει. Σκεφτείτε τι θα το έκανε να επισκεφτεί την έκθεση.

Έναρξη της έκθεσης


Σχεδιάστε μια εκδήλωση έναρξης που μπορεί να περιλαμβάνει ομιλίες στο φυσικό χώρο ή Q&A στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εκθέσεις στα σχολεία είναι ένας τρόπος να γίνει η μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και πρακτική. Υπάρχουν, όμως, και σχολεία, που τις χρησιμοποιούν αντί για μια τελική εξέταση ή δράση αποχαιρετισμού από το λύκειο. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους μέσα από τη διαχείριση πρακτικών προβλημάτων και καταστάσεων.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top