Η Θεωρία της Αλλαγής είναι το πρότυπο που χρειάζονται τα μουσεία

Η αξιολόγηση δεν είναι μόνο ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των επιτυχημένων έργων, αλλά θα πρέπει επίσης να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη, διαχείριση και υλοποίηση του στρατηγικού οράματος του οργανισμού σας. Τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Θεωρία της Αλλαγής;

Ορισμένα μουσεία περιγράφουν τον αντίκτυπό τους με αόριστους όρους ή υποθέσεις. Για παράδειγμα, «Αυτή η έκθεση θα δημιουργήσει επιστημονική παιδεία», «Αυτή η γκαλερί θα δημιουργήσει καλλιτεχνική αριστεία».

Όπως δείχνουν, όμως, πρόσφατες έρευνες, αυτοί οι ισχυρισμοί δεν υποστηρίζονται από στοιχεία. Αυτό το άρθρο θα εξετάσει ένα εργαλείο αξιολόγησης που εμφανίζεται πλέον αρκετά συχνά και ονομάζεται Θεωρία της Αλλαγής.

Γνωρίζοντας τη Θεωρία της Αλλαγής

Τα μοντέλα Theory of Change υπάρχουν περίπου από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Για πολλούς η Θεωρία της Αλλαγής ακούγεται σαν φιλοσοφικό θεώρημα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα απλώς «αφηγείται την ιστορία του πώς οι δραστηριότητές έχουν αντίκτυπο και πώς αποδεικνύεται ότι ο αντίκτυπος είναι πραγματικός».

Η Θεωρία της Αλλαγής είναι μια διαδικασία που δημιουργήθηκε ειδικά για τον σχεδιασμό και τη μέτρηση του αντίκτυπου. Δεν είναι μια γενική θεωρία για το πώς συμβαίνει η αλλαγή.

Αυτό το μοντέλο λειτουργεί αντίστροφα από τα συνηθισμένα. Συγκεκριμένα, η πορεία που ακολουθεί είναι η ακόλουθη:

Όραμα > Κοινό > Αποτελέσματα > Δείκτες > Έξοδοι > Παρεμβάσεις > Εισροές > Σημεία αναφοράς.

Κοιτάζοντας πού θέλουμε να είμαστε (όραμα) αναπτύσσουμε την ιστορία του πώς θα φτάσουμε εκεί. Επίσης, είναι χρήσιμη για τον καθορισμό στόχων, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση ενός προγράμματος. Καθορίζει το όραμα και δίνει στους ανθρώπους ένα πλαίσιο προγραμματισμού.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά εργαλεία για την εφαρμογή μιας Θεωρίας της Αλλαγής. Το σημαντικό εδώ είναι να επικοινωνήσετε με σαφήνεια το μήνυμά σας. Συνιστούμε να τα οπτικοποιήσετε με τη βοήθεια εικόνων, γραφικών ή γραφημάτων, ό,τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς!

Στάδιο 1 – Σχεδιάζοντας τη Θεωρία της Αλλαγής

Μια Θεωρία της Αλλαγής δεν μπορεί να αναπτυχθεί στο κενό. Πρέπει να βασιστεί στο όραμά σας για το μέλλον και μέσω της χρήσης του, θα καθοδηγήσει τις στρατηγικές τόσο για το έργο όσο και για τον οργανισμό σας.

Σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης μιας Θεωρίας της Αλλαγής απαιτείται να έχετε λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

 • Προσδιορίστε το όραμα – Ποιος είναι ο γενικός στόχος;
 • Προσδιορίστε ποια είναι τα κοινά-στόχοι – Κάθε κοινό-στόχος μπορεί να χρειάζεται συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Βεβαιωθείτε ότι ο καθορισμός του είναι αποτέλεσμα έρευνας και όχι εικασίας.
 • Περιγράψτε τα αποτελέσματα που θέλετε να επιφέρει το έργο σας – Ποιες είναι οι αλλαγές που θα προκαλέσει το έργο σας στους συμμετέχοντες και στην κοινωνία.
 • Προτεραιότητα – Σε ποια αποτελέσματα θα επικεντρωθεί το έργο σας;
 • Ποιοι είναι οι δείκτες σας – Τι θα ελέγξετε για να δείτε εάν το έργο σας κάνει τη διαφορά;
 • Ποιες είναι οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων σας; Πώς θα μετρήσετε τους δείκτες σας;

Σε γενικές γραμμές, το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων σας υπολογίζεται μέσω της τεκμηριωμένης προόδου σύμφωνα με τα καθορισμένα από εσάς σημεία αναφοράς. Ποια αλλαγή θέλετε να δείτε συγκεκριμένα για κάθε κοινό;

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε λέξεις όπως «περισσότερο», «λιγότερο». Για παράδειγμα, «θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα».

Οι δείκτες είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα δεδομένα ή πληροφορίες που μπορείτε να μετρήσετε. Εκείνοι, θα σας υποδείξουν εάν είστε στο σωστό δρόμο και οι δραστηριότητές σας επιφέρουν πραγματικά μια αλλαγή.

Αποφασίζοντας τι δεδομένα χρειάζεστε και για ποιό κοινό, θα είστε σε θέση να καθορίσετε πώς θα τα συλλέξετε.

Στάδιο 2 – Λογικά μοντέλα

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Θεωρία της Αλλαγής καλύπτει τα στρατηγικά στοιχεία του σχεδιασμού αξιολόγησης – τα «Τι», «Γιατί» και «Ποιός» (τμήματα κοινού) του έργου σας.

Είτε πρόκειται για δημιουργία κεφαλαίου είτε για έργο δέσμευσης κοινότητας ή για πρόσληψη περισσότερων εθελοντών, πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε τα «Πώς» για να επιτύχετε τις επιθυμητές αλλαγές. Εκεί μπαίνει το Λογικό Μοντέλο.

Αυτό θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε από πάνω προς τα κάτω τις αλλαγές που θέλετε να φέρει το έργο σας. Ωστόσο, για να είναι επιτυχές, πρέπει να προβείτε σε ορισμένες δράσεις.

Σε αντίθεση με το δημιουργικό, ένα λογικό μοντέλο είναι πιο δομημένο, γραμμικό και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που βοηθά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Για την ανάπτυξη ενός λογικού μοντέλου απαιτείται να έχετε λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

 • Προσδιορίστε τις παρεμβάσεις – Καθήκοντα, συμμετοχή, δραστηριότητες και που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη προσδιορισμένων αποτελεσμάτων.
 • Καθορίστε τις εισροές σας – Αποφασίστε τι θα γίνει, από ποιόν, πώς και πότε. Ποιοι πόροι απαιτούνται για αυτές τις παρεμβάσεις;
 • Δοκιμάστε τις ιδέες – Πώς θα λειτουργήσουν;
 • Ποιες υποθέσεις υπάρχουν; Τι υποθέτετε ότι θα συμβεί ή δεν θα συμβεί; Πιστεύετε ότι θα συμμετάσχει κοινό; Υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση ή χρειάζεται να κάνετε περισσότερη έρευνα;
 • Ποιοι εξωτερικοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιτυχία του έργου;
 • Πώς θα δημιουργήσετε αξιόπιστα δεδομένα συγκριτικής αξιολόγησης;

Μπορείτε να κάνετε ένα κύριο Λογικό Μοντέλο για τις συνολικές παρεμβάσεις σας ή μπορείτε να δημιουργήσετε μοντέλα για καθεμία ξεχωριστά. Όποια δομή και αν λειτουργεί καλά για εσάς, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφιερώσει αρκετό χρόνο εξετάζοντας αυτά τα στοιχεία πριν ξεκινήσετε τις παρεμβάσεις.

Επιστρατεύστε και εμπιστευτείτε τη συγκριτική αξιολόγηση

Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα και να φαίνεται αχρείαστη στην αρχή του έργου, όταν το μόνο που θέλετε είναι να σχεδιάσετε τις δραστηριότητές σας και να προσελκύσετε κοινό. Ωστόσο, η θεωρία της αλλαγής υποστηρίζει πως όταν η αξιολόγηση γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες κινήσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του.

Πριν ξεκινήσετε μια δραστηριότητα, διεξάγετε έρευνα και συγκεντρώστε αρκετά στοιχεία, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε με ασφάλεια ένα σημείο αναφοράς. Εντοπίστε οργανισμούς ή δράσεις που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εσάς και έχουν ήδη πετύχει τους στόχους τους.

Βεβαιωθείτε ότι αναζητάτε εξωτερικά, αξιόπιστα δεδομένα τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε, για να δημιουργήσετε ένα σημείο αναφοράς ή μια γραμμή βάσης υποθέσεων. Χωρίς ένα σημείο εκκίνησης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετρήσετε τον αντίκτυπο που είχε το έργο σας στο κοινό. Τέλος, θυμηθείτε πως η αποτυχία της συγκριτικής αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς αναφορές και αναξιόπιστα δεδομένα.

Κάθε βήμα που αποτελεί μέρος του έργου σας πρέπει να έχει έναν λόγο. Οι συνεργάτες που θα σας βοηθήσουν στην υλοποίηση, δεν θα υποστηρίξουν αδικαιολόγητες κινήσεις. Πρέπει να αποδείξετε ότι το έργο σας θα έχει αντίκτυπο και, στη συνέχεια, να περιγράψετε τι θα κάνετε για να το επιτύχετε και όχι το αντίστροφο.

Ωστόσο, χωρίς τη χρήση του λογικού μοντέλου, μια θεωρία αλλαγής είναι ακριβώς αυτό, μια θεωρία. Δεν αναφέρει λεπτομερώς πώς θα μετρηθεί η αλλαγή, ούτε παρέχει μια δομή για τη συλλογή αυτών των δεδομένων μακροπρόθεσμα.

Επικεντρωθείτε ιδιαίτερα στη χαρτογράφηση αυτού που κάνει ένα πρόγραμμα ή πρωτοβουλία αλλαγής (τις δραστηριότητες ή τις παρεμβάσεις του) και στο πώς αυτά οδηγούν στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε, εάν οι πόροι σας έχουν τον αντίκτυπο που θέλετε και να σας δείξει συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους μπορεί να χρειαστεί να κάνετε διορθώσεις για να επιτύχετε.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top